Sverige är det land inom OECD där det lönar sig minst att utbilda sig. Det menar organisationen Saco i ett pressmeddelande och hänvisar till nya siffror från OECD.

OECD har jämfört utbildningssektorn i de olika länderna och bland annat jämfört skillnaden i inkomst mellan om man börjar jobba direkt efter gymnasiet eller väljer att plugga vidare.

– Fyra av tio högskoleutbildningar är i dag rena förlustaffärer. Det slår mot individen och det slår mot Sveriges framtid som kunskapsnation, säger Sacos ordförande Göran Arrius i ett pressmeddelande där han bland annat föreslår en övergripande skattereform och att kvaliteten på högskolorna höjs.

Men ministern för högre utbildning Helene Hellmark Knutsson (S) håller inte med om att man inte tjänar på att utbilda sig i Sverige.

– Jag tycker att de ger en alldeles för ensidig bild av det som OECD visar i sin rapport. Det viktigaste är att både högre utbildning men också färdig utbildning ger i princip säkra garantier för att få jobb, säger hon.

Hon menar att det är bra att Sverige har mindre ekonomiska klyftor än övriga länder.

– Vi har löner som man kan leva på och det har varit en väldigt viktig del av den svenska modellen. Genom kollektivavtal har alla haft en god reallöneökning och klyftorna har inte ökat som i andra delar av världen.

Hon håller dock med om att det är ett problem att vissa grupper av akademiker har släpat efter.

– Lärarna är en av dem. OECD-rapporterna visar att en lärare i Sverige tjänar mindre i snitt än andra högskoleutbildade jämfört med andra länder.

Hur kommer man tillrätta med det?
– Det är viktigt att både arbetsgivare och fack känner ett ansvar för att de här grupperna har en god löneutveckling över tid. Rapporten visar att lärare har en hög ingångslön men att det sedan händer väldigt lite över karriären, säger Helene Hellmark Knutsson.