FN-rapporten State of the World Population visar att kvinnor i utvecklingsländer generellt kommer att drabbas hårdare än männen av ett förändrat klimat.

I en rapport från Environmental Justice Foundation beräknas att uppemot 150 miljoner människor i världen kan befinna sig på flykt undan klimatförändringarnas effekter 2050. Och enligt organisationen Women’s Environmental Network kan hela 80 procent av dessa klimatflyktingar utgöras av kvinnor och barn.

Orsakerna till detta är att en majoritet av de fattiga i världen utgörs av kvinnor, samtidigt som kvinnor oftast har sämre inkomster och oftare är ekonomiskt beroende av andra jämfört med män. Allt detta påverkar förmågan att hantera tuffare klimatförhållanden.

I många landsbygdsregioner utgör kvinnorna en majoritet av dem som arbetar inom jordbruket, en sektor som riskerar att drabbas hårt av fler extrema väderfenomen och brist på vatten. Torkor och mer osäker nederbörd innebär enligt FN att kvinnor får arbeta hårdare, samtidigt som deras döttrar i högre grad tvingas hoppa av skolan för att hjälpa sina mödrar.

Kvinnor är inte bara mer sårbara för klimatförändringarnas effekter, utan de har också färre möjligheter att besluta om hur situationer ska bemötas. Detta eftersom män har större ekonomiska möjligheter och i många fall också har mer av den utbildning som behövs för att få delta i besluts- och planeringsarbete.

Kvinnor är ofta underrepresenterade när det gäller att ta politiska beslut och delta i planeringen av strategier för att hantera klimatförändringarnas effekter. Men samtidigt har allt fler kvinnor från olika landsbygdsområden i världen tagit ett större ansvar för att skydda miljön samt sina familjer och försörjningsmöjligheter.

Ett exempel på hur dessa krafter kan användas är den satsning som miljöorganisationen Greenpeace bedriver i utvecklingsländer för att hjälpa kvinnor att installera olika solenergiprojekt.

– Vi anser att kvinnor drabbas mest av klimatförändringar och att de, om de blir stärkta, kan vara positiva krafter för förändring i arbetet för en hållbar värld som drivs helt av förnybara energikällor, säger Ghalia Fayad, som är programchef för Greenpeace i arabländerna.

Solenergianläggningen Ouarzazate i Marocko.

Organisationen har bland annat stöttat satsningar inom olika kvinnokooperativ där gamla dieselgeneratorer byts ut mot alternativ som drivs av solenergi.

På landsbygden i Marocko driver Greenpeace dessutom utbildningar där spisar drivna av kol, ved och gas byts ut mot andra som drivs med hjälp av solenergi.

I samarbete med kvinnokooperativet Deir Kanoun Ras el Ain i Libanon har man även varit med och installerat solpaneler som numera både värmer upp vatten och ger el till kooperativets kök, varifrån man tillagar luncher till försäljning.

– Allt är på väg att förändras för oss. Tidigare har elavbrotten minskat vår produktivitet men också lett till längre arbetsdagar. Tack vare solenergi har vi nu kunnat minska våra kostnader och höja våra inkomster, säger Daad Ismail, som är ordförande för kvinnokooperativet.

IPS