Ökad psykisk ohälsa är förklaringen till att sjukskrivningarna i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren.

Att stärka den psykiska hälsan i arbetslivet är därmed en av de största utmaningar Sverige står inför, enligt socialminister Annika Strandhäll(S) , som under fredagen är värd för ett seminarium om psykisk hälsa i Stockholm med ett hundratal deltagare från fackförbund, arbetsgivarorganisationer och myndigheter.

– Den psykiska ohälsan ökar i olika åldersgrupper, allt fler yngre slås nu ut av stress, ångest och depression, konstaterade Annika Strandhäll.

Kunskap om var och varför den psykiska ohälsan uppstår finns redan: Den drabbar framför allt anställda i de kvinnodominerade yrkena inom äldreomsorg, sjukvård, socialtjänst och andra delar av välfärden.

Många av dem är Kommunals medlemmar.

Lena Byström, ombudsman vid Kommunal med egen erfarenhet från äldreomsorgen, gav en konkret lista över riskfaktorer när hon som första talare inledde dagens seminarium: Omorganisering, psykiskt ansträngande arbete, krav som inte står i proportion till resurserna, låg kontroll, ständigt byte av schema otillräcklig återhämtning.

– De här faktorerna präglar kvinnors arbetsmiljö, och därför blir kvinnor sjuka. Män som arbetar i de kvinnodominerade yrkena drabbas också, säger Lena Byström.

– Anställda i äldreomsorgen kan bära på en ständig känsla av otillräcklighet. Den följer med när du går hem.

Lena Byströms recept för bättre psykisk hälsa är konkret.

Rätt bemanning utifrån behoven, balans mellan krav och resurser, jämn arbetsbelastning, heltidstjänster och sammanhållna arbetsdagar är de viktigaste ingredienserna.

– Inte minst sammanhållen arbetstid är viktigt. I dag arbetar många deltidsanställda bara morgon och kväll då jobbet är som tyngst.

Annika Strandhäll håller med om att otillräckliga resurser är en viktig orsak till att just kvinnor i välfärdsyrkena sjukskrivs av psykiska orsaker.

– I många år var mantrat att det inte var resurser som var problemet, i stället skulle vi ”jobba smartare”. Men ska man vara ärlig behövs fler händer. Det är inte bara min utan hela regeringens analys. Därför har vi höjd statsbidragen till kommunerna och därför kompletterar vi med två miljarder i en riktad insats för ökad bemanning.

Men utöver ökade resurser måste också arbetsmiljöarbete för psykisk hälsa utvecklas till att bli lika självklart som arbetet med den fysiska arbetsmiljön, tillägger Annika Strandhäll, som hoppas att den nya myndighet för arbetsmiljökunskap som inrättas nästa år ska bidra till detta.