I Lösa förbindelser – om kampen för fasta förhållanden i handeln varvas intervjuer med handelsanställda, klubbordförande och fackliga representanter med samtal med chefer och jurister på LO.

Ämnet är arbetsvillkor inom handeln där stress, kontroller och utbyte av människor är mer regel än undantag.

Vi får läsa historierna som inte får ta plats i tider där vi ska vara flexibla, lättformliga och billiga.

Särskilt utsatta är de unga vars enda chans att komma in på arbetsmarknaden är otrygga anställningar där de förväntas vara tillgängliga dygnet runt: ”Att jobba i handeln idag är som att dejta någon som bara ringer vid storhelger eller när det vanliga ragget inte hör av sig”, skriver bokens redaktör Jenny Wrangborg.

De fast anställda ser dagligen nya ansikten: ”Till sist visste man inte om man redan hälsat på personen tidigare och det blev jobbigt att kallprata i lunchrummet och på butiksgolvet”.

Arbetare ställs mot arbetare och delas in i A- och B-lag där det ena tvingas gå ner i arbetstid medan det andra utnyttjas till max.

Men trots att framtiden på arbetsmarknaden ser mörk ut finns det hopp. Boken tar upp många exempel på hur maktbalansen förskjutits när arbetarna organiserat sig och ställt krav på arbetsgivaren.

Lösa förbindelser är lättläst och blandningen av texter från journalister och yrkesverksamma inom handeln gör den intressant och realistisk.
Budskapet att den fackliga kampen är viktigare än någonsin kommer tydligt fram och är inte svår att ta till sig.

Och för den intresserade kan boken vara en vägledning in i det fackliga engagemanget.

Debattbok

Lösa förbindelser – om kampen för fasta förhållanden i handeln

Redaktör: Jenny Wrangborg

Medverkande: Leonidas Aretakis, Elinor Torp, Mikael Färnbo, Elina Pahnke, Cecilia Alstermark med flera.

Leopard förlag