– Avgiften är helt avgörande. Jag var med i facket men gick ur när det blev för dyrt för några år sedan. Det var väldigt många som lämnade då. Sedan gick jag med igen, och betalar nu 300-någonting. Avgiften borde ligga på runt 200 kronor. Det låter inte som stora skillnader för många. Men för andra är det mycket.

Det säger Omary Janabi som jobbar i en av alla restauranger på Stockholms Centralstation. Att så många restauranger ligger här är också orsaken till Vänsterpartiet lagt sin presskonferens om nyheter i höstbudgeten på en av dem.

– För den som är med i Hotell- och restaurangfacket och tjänar cirka 22 000 kronor i månaden innebär det här sänkt skatt med 1 100 kronor per år. Totalt får tre miljoner löntagare sänkt skatt i och med det här, säger Vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt.

Den första juli 2018, före riksdagsvalet, ska avdragsrätten träda i kraft.

Avgiften är helt avgörande. Jag var med i facket men gick ur när det blev för dyrt för några år sedan

Omary Janabi

Kostnaden för staten blir närmare 2,7 miljarder varje helår. Avdraget är en skattereduktion med 25 procent av den totala medlemsavgiften som betalats in till ett fackförbund per år.

Enligt Vänsterpartiet handlar avdragsrätten också om maktbalansen i den svenska modellen.

– Anslutningsgraden sjönk i många förbund efter att de borgerliga tog bort avdragsrätten 2007. Samtidigt som arbetsgivarorganisationer fick fortsätta göra avdrag för sina medlemsavgifter. Flera ska kunna organisera sig fackligt, då får vi bättre förhandlingar och en starkare svensk modell, fortsätter Jonas Sjöstedt.

En annan förändring är att en av karensdagarna i a-kassan försvinner.

Det blir därmed sex, i stället för dagens sju, karensdagar innan ersättning kan komma igång. Det träder också i kraft i juli nästa år och beräknas kosta 60 miljoner kronor varje helår.