Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) klättrar ut ur den stora grävmaskinen för att svara på Arbetets frågor. Vi befinner oss på utbildningsföretaget Yrkesakademins övningsfält i Arlanda där blivande grävmaskinister flyttar stora sand- och grushögar för att finkalibrera sina lyftkunskaper.

De som utbildar sig på Yrkesakademin är till största delen inskrivna på Arbetsförmedlingen och deltar i den arbetsmarknadspolitiska åtgärden ”Arbetsmarknadsutbildning”, som är till för svenskar som har svårt att få jobb samt de som är nya i landet.

Just nu pratar de flesta politiska partier och organisationer om hur man ska minska klyftorna på den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt som konjunkturen går på högvarv och det saknas arbetskraft i många yrken har många nyanlända svårt att få jobb, då de saknar de språkkunskaper eller den utbildning som behövs.

För några veckor sedan presenterade Alliansen sin idé om inträdesjobb med 70 procent av ingångslönen under en period på tre år. Sedan tidigare har också LO föreslagit det de kallar för utbildningsjobb där man kombinerar jobb och utbildning.

Ylva Johansson menar att det behövs fler vägar in på arbetsmarknaden.

– Men den viktiga vägen tror jag är just kombinationen av utbildning och arbete. Vi ser att när parterna utformar lösningar blir det ofta väldigt bra, säger hon.

Hon tror inte på Alliansens idé om att lagstifta om lägre löner utan vill hellre att parterna ska hitta lösningar där man får betalt utefter hur mycket man jobbar och sedan kombinera jobbet med utbildning resten av tiden.

– Min bedömning är också att det finns en ökad vilja hos parterna och en förståelse över att det är ett väldigt speciellt läge just nu där det krävs nya lösningar, säger Ylva Johansson.

I förra veckan intervjuade Arbetet Harry Flam, professor och ordförande i Finanspolitiska rådet. Han kritiserade både Alliansen och LO för att deras förslag byggde på tillfälliga lösningar och inte permanenta. Ylva Johansson håller inte med.

– Jag vet inte exakt vad Harry Flam sa, men det viktiga för mig är att hitta vägar in på arbetsmarknaden där man inte fastnar i ett låglönejobb. Där man kanske har en lägre lön för att man ännu inte kan jobbet men att man också har en tydlig väg framåt så att man kan lära sig yrket och komma vidare.

Snart är det dags för höstbudget. Vad fokuserar du mest på i sluttampen av budgetarbetet?
– Det viktigaste är att vi har ett Sverige som håller ihop, där klyftorna minskar både mellan människor och regioner och det är klart att jobben är en viktig faktor i det. Vi har ju en väldigt stark utveckling på arbetsmarknaden och vi kommer att behöva fortsätta satsa på utbildning för att fler arbetslösa ska kunna ta de lediga jobben.

Och vad innebär det konkret?
– Det konkreta kommer när vi lägger budgeten.

Vänsterpartiet vill har berättat att de vill se högre a-kassa i sina budgetförhandlingar. Vad säger du om det?
–  När budgeten läggs presenteras resultatet av förhandlingarna, säger Ylva Johansson.