Det är fortfarande mammorna som tar ut den allra största delen av föräldraledigheten i Sverige. Innan barnen fyller två år tar papporna bara ut var femte föräldradag, enligt statistik som Försäkringskassan tagit fram på uppdrag av TCO.

Det innebär att mammorna står för fyra av fem lediga dagar i den ålder då de flesta barn ännu inte börjat förskolan. Det ojämna uttaget av ledighet lägger grunden för framtida ojämställdhet.

Tidigare studier från Försäkringskassan har visat att både kvinnor och män tar större del av hushålls och omsorgsarbetet i hemmet om de tar ut en större andel av föräldraledigheten.

– I den bästa av världar skulle alla pappor kräva att få ta hälften av föräldraledigheten innan barnet börjar förskolan, och mammor skulle bli bättre på att lämna över ansvaret och dela med sig. Ett jämställt uttag är viktigt för en god relation mellan barn och deras pappor, säger Eva Nordmark, TCO:s ordförande i en kommentar på TCO:s hemsida.

Hon betonar också att det ojämna uttaget påverkar kvinnors villkor på arbetsmarknaden.

– Kvinnor är föräldralediga längre perioder från arbetet, arbetar mer deltid och får sämre löne- och karriärutveckling än män, säger hon.

Även om kvinnor tar den klart största delen av ledigheten med små barn i alla landets kommuner finns det stora regionala skillnader.

Mest ledighet tar männen i Överkalix som tar ut med 30,1 procent av dagarna de första två åren. Pappor i Strömstad tar ut minst ledighet med 8,6 procent.

Se hela listan här.