OB-tillägg – avtal för avtal (scrolla för att se alla kolumner)

(Scrolla till höger i grafiken för att se OB-ersättning för Midsommardagen)

* Så fort den anställde passerar sitt arbetstidsmått blir det i stället övertid, med högre ersättningar.

** Om arbete på obekväm arbetstid också är övertidsarbete utgår utöver ob-ersättning även övertidsersättning.

*** Gäller inte den som stadigvarande jobbar natt i hotellreception, som i stället har 22:84 kr/timme men med 38 timmars arbetsvecka i stället för 40.

**** Arbete ska inte förekomma. Om det måste ske krävs en lokal överenskommelse, och även en för ob-ersättningen. Normalt blir det omkring månadslönen/70.