De fackliga ledarna Gennady Fedynich och Ihar Komik från Radio- och elektronikarbetarnas union, REP, och centralorganisationen för oberoende fackföreningar, arresterades i början av augusti för sin verksamhet i oberoende fackföreningar. Ihar Komik har varit frihetsberövad sedan dess och de riskerar båda uppemot sju års fängelse.

De anklagas för storskalig skatteflykt genom det solidaritetsstöd som facket mottog 2011. Dessa medel kan dock inte användas privat. Enligt både IndustriAll och ITUC är anklagelserna grundlösa och syftar till att undergräva oberoende fackföreningar.

Att den vitryska regeringen nu väljer att hota REP, handlar enligt ITUC och IndustriAll om att fackförbundet varit kritiskt mot den nya skatten på arbetslösa vitryssar.

IndustriALL och ITUC har skickat ett gemensamt brev till den vitryska regeringen i vilken den anklagas för att bryta mot ILO-konventionen om rätten till föreningsfrihet.

I ett längre skriftligt uttalande från ITUC:s generalsekreterare Sharan Burrow skriver hon bland annat:

”Vitryssland måste anpassa sin lagstiftning i enlighet med internationella bestämmelser och implementera ILO-konventionerna”.