Vad är propaganda? Varför faller folk för den? Forum för levande historia försöker besvara dessa frågor i en ny utställning.

De historiska delarna är intressanta redan ur rent historisk synvinkel: propagandan i Nazityskland och i Stalins Sovjet. En barnkör sjunger Tack store Stalin, filmklipp ur nazisternas Viljans triumf och sovjetiska Sången om jorden blandas med tidningsbilder och affischer.

Det är fascinerande att se eftersom det ur nutidens perspektiv är så uppenbart överdrivet, förljuget, förenklat  och … ja, propaganda-artat.

Det är nog det som gör att övergången till den nutida propagandan känns en smula plötslig.

Källa: Soviet Posters, Intl Institute of Social History, Amsterdam

Visst, filterbubblor och fake news är naturligtvis på ett sätt samma sak: Någon försöker få dig att tycka, tänka och agera på ett visst sätt i stället för att du väljer själv. Men det är samtidigt svårt att se en enda mäktig aktör bakom, såsom en diktaturregim.

Faran i dag är väl snarare en kombination: marknadskrafter som vill ge oss mer av det vi har gillat tidigare, plus ett otal människor och organisationer som vill styra våra åsikter, plus vår egen lättja och bekvämlighet.

Men naturligtvis är det en av poängerna med utställningen: att visa hur vi påverkas även om det inte sitter någon mäktig propagandaminister och drar i trådarna.

Forum för levande historia påpekar det ironiska i att det är just här propagandautställningen visas – museet har ju själv anklagats för att syssla med statlig propaganda. Men utställningen är sevärd och tankeväckande. Målgrupper-na är dels skolungdom, dels en ”kulturintresserad allmänhet” och den fungerar säkert för båda.

Utställningen visas i Stockholm fram till i vår och ska sedan ut på turné runt landet.

Utställning

• Propaganda – Risk för påverkan

• Forum för levande historia

• Stockholm