På lördag klockan 14.00 håller sophämtare som nu har sagt upp sig från Reno Norden en manifestation på Medborgarplatsen i Stockholm, skriver Transportarbetaren.

– Vi är uppåt 70 sopgubbar som aldrig kommer tillbaka till Reno Norden. Men vi vill gärna ha jobben tillbaka om bolaget inte klarar sig och någon annan tar över, säger Jan Spanedal som är en av dem som sagt upp sig till tidningen.

Den första oktober tar Reno Norden och Suez över sophanteringen i Stockholm. Inget av bolagen kommer då att ha det poänglönesystem som sophämtarna strejkat för att behålla, för att det kan ge den som jobbar hårt bättre betalt.

Det systemet har sophämtare kämpat för att ha kvar vid varje ny upphandling, och bland de som jobbat för Reno Norden och Liselott Lööf har man lyckats behålla det i Stockholm. Den första oktober ser det ut att bli ett slut för det systemet.