Arbetet Global

Få fackliga utrikesnyheter, reportage och fördjupning med Arbetet Global med Erik Larsson och Linda Flood

Enligt palestinska statistikbyrån PCBS har situationen gällande barnarbete förvärrats den senaste tiden, rapporterar nyhetsbyrån Fides, baserad i Vatikanstaten.

Ökningen står i skarp kontrast gentemot andelen barnarbete globalt, som sjunker. Under 2000-talet har andelen barnarbetare minskat med ungefär en tredjedel men fortfarande arbetar uppskattningsvis 168 miljoner barn världen över.

I Gaza lever 40 procent av alla familjer under fattigdomsgränsen och 70 procent är beroende av humanitärt stöd för att överleva, något som FN-organet Unicef också rapporterar om. Därför har också antalet barnarbetare blivit fler.

För att försöka motverka barnarbete arbetar Unicef tillsammans med familjer på plats i Gaza för att nå de mest utsatta barnen i regionen och hjälpa dem att komma tillbaka till skolan istället för att tvingas arbeta.

Gaza

Drygt 1,8 miljoner människor bor på Gazaremsan, varav mer än en halv miljon i största staden Gaza. 70 procent av befolkningen försörjs av FN-organet UNWRA och andra biståndsorganisationer som andra, tredje och fjärde generationsflyktingar.