Enligt palestinska statistikbyrån PCBS har situationen gällande barnarbete förvärrats den senaste tiden, rapporterar nyhetsbyrån Fides, baserad i Vatikanstaten.

Ökningen står i skarp kontrast gentemot andelen barnarbete globalt, som sjunker. Under 2000-talet har andelen barnarbetare minskat med ungefär en tredjedel men fortfarande arbetar uppskattningsvis 168 miljoner barn världen över.

I Gaza lever 40 procent av alla familjer under fattigdomsgränsen och 70 procent är beroende av humanitärt stöd för att överleva, något som FN-organet Unicef också rapporterar om. Därför har också antalet barnarbetare blivit fler.

För att försöka motverka barnarbete arbetar Unicef tillsammans med familjer på plats i Gaza för att nå de mest utsatta barnen i regionen och hjälpa dem att komma tillbaka till skolan istället för att tvingas arbeta.

Gaza

Drygt 1,8 miljoner människor bor på Gazaremsan, varav mer än en halv miljon i största staden Gaza. 70 procent av befolkningen försörjs av FN-organet UNWRA och andra biståndsorganisationer som andra, tredje och fjärde generationsflyktingar.