Det händer att transpersoner avstår från att ta kontakt med vården eller gå till skolan därför att personalen inte bemöter dem på rätt sätt, berättar Alfie Martins, ordförande för Transföreningen FPES.

Därför anser föreningen att bemötande av HBTQ-personer bör bli en obligatorisk del av högskoleutbildningar. Viktigast är det sker inom utbildningar till vård- och omsorgsyrken, pedagogikyrken och yrken inom rättsväsendet.

– Det är de tre huvudgrupper vi riktar in oss på, säger FPES ordförande Alfie Martins, men hon lägger till att behovet egentligen finns i alla yrkesgrupper.

Varför lyfter ni just den här frågan på Pride?
– Det är utifrån erfarenheter från våra medlemmar och även utifrån mig själv när jag mött olika yrkeskategorier, hur illa de bemöter transpersoner.

Handlar det om ren okunskap?
– Nej, jävligt dålig hyfs.

Kan man komma åt ”jävligt dålig hyfs” via högskoleutbildningar?
– Ja om man påtalar hur man ska bemöta HBTQ-personer. Och framför allt då transpersoner. Vinsten är att alla människor får nytta av att folk lär sig att bemöta människor på rätt sätt. Det handlar egentligen inte om hur man ska bemöta transpersoner utan det handlar om att man ska visa förståelse och respekt när man möter människor.

Alfie Martins berättar bland annat om hur en person blivit uppmanad av en socionom att tona ned transidentiteten för sina barns skull.

Vad tänker du när du hör att någon sagt så?
– Jag skulle vilja stå på varje utbildning som finns på högskolor och universitet som vänder sig till elever som ska ha med människor att göra och tala om att så här får man inte bete sig.

I värsta fall, befarar Alfie Martins, att bristande bemötande skulle kunna leda till att någon tar sitt liv.

– Självmordsnivån bland transpersoner är väldigt hög.

Upplever du att det sker någon positiv utveckling i bemötandet?
– Nej, jag gör tyvärr inte det. Men jag har underbara möten också.

Har ni sedan tidigare drivit kravet på att förbättra högskoleutbildningarna?
– Vi har pratat om det här lite grand, jag pratade förra året med ett antal ministrar. Men vi känner att vi måste driva det lite mer markant. Det är ett långsiktigt arbete- Det här kommer säkert ta åtta, tio år innan vi kanske går i mål och har fått in detta som ett obligatoriskt ämne.

Om detta blir ett fast inslag på utbildningarna, vad skulle vara viktigast för dig att lära ut på en sådan kurs?
– Att du inte får kränka en annan människa, man ska lära sig visa respekt för alla människor.

Varför behövs en särskild kurs för att lära sig bemöta just HBTQ-personer?
– Det är så många personer som inte visar respekt över huvud taget för HBTQ-personer. Och ännu mindre då för transpersoner. Man är tillåten att ställa vilka frågor som helst till en transperson som du aldrig skulle ställa till en annan medmänniska.