Under förra årets första halva fick Arbetsmiljöverket 1193 tips om missförhållanden, i år hade den siffran stigit till 2085. Det visar Transportarbetarens genomgång av Arbetsmiljöverkets statistik.

De skriftliga tipsen ökade ännu kraftigare, från 614 till 1337. Det antas hänga samman med att Arbetsmiljöverket infört en möjlighet att anmäla anonymt via ett formulär på hemsidan.

Patrick Söderquist, tillförordnad enhetschef på Arbetsmiljöverkets svarstjänst, säger till Transportarbetaren att det vanligaste är tips som gäller arbetsplatsens utformning, alltså lokaler.

– Vi har förstås anpassat vår organisation och jobbar hårt för att kunna hantera tipsen, säger han om ökningen.

I oktober förra året skrev Arbetet om att Riksrevisionen riktat kritik mot Arbetsmiljöverkets hantering av just tips. De menade att bättre hantering av tips skulle kunna vara ett sätt att hitta fram till de arbetsplatser där problemen är störst för stunden.

Enligt Riksrevisionen fick Arbetsmiljöverkets norska motsvarighet, som mer aktivt uppmanade till tipsande, in flera gånger fler tips än sin svenska motsvarighet.

– Det där är något jag verkligen måste fundera över, sa verkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem då till Arbetet om egenvärdet i att få in fler tips.

– Vi måste komma ihåg att vi är ingen blåljusmyndighet utan vi har de resurser regering och riksdag givit oss och vi har ett uppdrag där vi ska vara där riskerna är störst, sa hon.