I en granskning av statens insatser för arbetsmiljön tittar Riksrevisionen närmare på bland annat Arbetsmiljöverkets inspektionsarbete. Revisorerna ser behov av bättre hantering av de tips myndigheten får in om faror på arbetsplatser. De menar att detta skulle kunna vara ett sätt hitta fram till de arbetsplatser där problemen är störst för stunden. Rapporten tyder också på att arbetsmiljöinspektörerna ser samma behov.

Enligt en enkät som 88 procent av inspektörerna besvarade runt årsskiftet tycker endast 2 procent av dem att hanteringen av tips fungerar mycket bra. Fler än hälften uppgav att myndigheten bör lägga mer resurser på att följa upp tips.

Riksrevisionen skriver att verket får in runt 1 600 tips om året medan den norska motsvarigheten, som mer aktivt uppmanat till tipsande, tar emot runt 7 000.

– Det kan faktiskt finnas ett värde i att man får in fler tips. Det är ett vanligt arbetssätt i andra länder, säger Yvonne Thorsen som varit projektledare på Riksrevisionen.

Men Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket, är inte lika entusiastisk inför tipsarnas roll i myndighetens arbete.

– Det där är något jag verkligen måste fundera över, svarar hon på om det finns ett egenvärde i fler tips.

– Vi måste komma ihåg att vi är ingen blåljusmyndighet utan vi har de resurser regering och riksdag givit oss och vi har ett uppdrag där vi ska vara där riskerna är störst, fortsätter hon och uttrycker tvekan inför om tipsen är rätt sätt att hitta dit.

Utöver att ta bättre vara på tips vill Riksrevisionen att Arbetsmiljöverket förbättrar sin statistik samt skapar utrymme för fler inspektioner.

Under senare år har en ökande del av Arbetsmiljöverkets resurser lagts på så kallade nationella projekt, som riktar sig mot särskilda branscher eller arbetsmiljöproblem. Deras andel av verksamheten ska nu minska. Riksrevisionen menar att detta samt bättre planering borde kunna skapa mer utrymme för inspektioner.

Antalet inspektioner har minskat kraftigt, från 20 000 till omkring 14 000 mellan 2015 och 2013. Framför allt har den övriga tillsyn där bland annat uppföljning av tips ingår minskat.

Erna Zelmin-Ekenhem säger att man nu ser över vart de resurser som frigörs när de nationella projekten minskar ska gå. Det är inte är självklart att det blir till verksamhet som ger ”fler pinnar” i form av fler inspektioner, men Riksrevisionens synpunkter finns med i bedömningen.

I enkäten som ingår i Riksrevisionens rapport uppger de arbetsmiljöinspektörer som jobbar i akutgrupper (med bland annat allvarliga händelser och skyddsombudsstopp) till 77 procent att tillsynsverksamheten fungerar bra eller mycket bra. Motsvarande siffra för inspektörer som jobbar inom byggsektorn är så låg som 58 procent, medan knappt två av tre övriga inspektörer var nöjda då de svarade runt årsskiftet.