Robert Gelmanoski, vd för Nordic brand, har en teori om vad det beror på:

– Ungas upplevelse av otryggheten har ökat jämfört med för några år sedan, säger han till GP. Unga verkar värdesätta kollektivet mer i dag.

Tidigare undersökningar har inte visat någon anmärkningsvärd skillnad mellan åldersgrupperna, framhåller han.

Bara tre organisationer har förbättrat sitt anseende sedan 2015, då förra mätningen gjordes: Jusek, Lärarförbundet och LO. Jusek ligger också på topplaceringen tillsammans med Sveriges ingenjörer.

Mest backar Kommunal, vilket beror på förra årets avslöjande om hur ledningen lagt pengar på dyra resor och dåliga krogaffärer.

– Det går väldigt snabbt att rasera ett anseende men det tar väldigt lång tid att bygga upp, kommenterar Kristina Mårtensson, Kommunals kanslichef, för tidningen.

– Vi tappade många medlemmar men det har vänt nu och vi går plus.

Undersökningen

Anseendet mäts sedan 2009 och omfattar de tre centralorganisationerna Saco, TCO och LO samt de nio mest kända fackförbunden. 7 000 personer mellan 18 och 65 år tillfrågades och urvalet var representativt. Anseendet anges som ett index mellan 1 och 100 och är det sammanlagda resultatet av ett antal frågor. Undersökningen genomfördes under våren.