Under en inspektion i fjol fann verket att det finns poliser som utsätts för buller i arbetet och som inte har tillgång till lämpligt hörselskydd.

Polisen å sin sida har överklagat och anser att bristerna redan har åtgärdats eller är på väg att göra det, samt att de hörselskydd som finns inte används tillräckligt. Nu ska ärendet avgöras i förvaltningsrätten.

Förra året gjordes 148 anmälningar om poliser som hade skadat, eller riskerat att skada, hörseln i sitt arbete, enligt siffror från polisen. De utgjorde ungefär 1,5 procent av alla anmälningar om tillbud eller skador.

De vanligaste miljöerna där poliser utsätts för buller är på skjutbanor, på torg och centrala områden, i kontorsmiljö och på fotbollsarenor.