Arbetet Global

Få fackliga utrikesnyheter, reportage och fördjupning med Arbetet Global med Erik Larsson och Linda Flood

Ricardo Juarez vid gruvfackens paraplyorganisation FNTMMSP säger att arbetare från 56 olika fackförbund deltar i strejken. Syftet är att få president Pedro Pablo Kuczynski att ställa in planerade reformer. De skulle enligt Juarez luckra upp säkerhetsbestämmelser, göra det lättare att avskeda arbetare samt låta anställda i stället för arbetsgivare sköta inbetalningarna till en arbetslöshetsfond.

Strejken har ännu inte påverkat produktionen i koppargruvorna nämnvärt.

– Företagen har beredskapsplaner, de har förberett sig på vissa scenarier, säger energi- och gruvminister Gonzalo Tamayo i en radiointervju.

Peru är den andra största kopparproducenten i världen.