De sopåkare på Reno Norden som tidigare har sagt upp sig har inte återgått till arbetet, uppger Joakim Guttman, central ombudsman på Transportarbetarförbundet. Han kan inte säga någon exakt siffra, men att det rör sig om en handfull.

– Det var 29 som blev ålagda att gå tillbaka till arbetet av Arbetsdomstolen i fredags. Men AD sade också att den som är sjukskriven med sjukintyg inte är att betrakta som strejkande. Och jag vet inte hur många som har sjukintyg nu.

– Vi fick besked att båda bolagen, Reno Norden och Liselott Lööf, var ute och körde för fullt i måndags morse. Så Reno Norden fullgör sitt uppdrag, det är vad jag kan säga, säger Krister Schultz, vd för Stockholm vatten och avfall.

Inte heller Reno Norden vet precis hur många som strejkar.

– Jag vet inte exakt hur många de är som är sjukskrivna eller som strejkar nu, säger Reno Nordens vd till Svenska Dagbladet. Någon strejkar nog fortfarande. Det var nog fler än tio som sjukskrev sig under måndagen, men jag kan inte ge en exakt siffra.

Reno Norden har i stället ersatt de strejkande, de sjukskrivna och de som sagt upp sig med inhyrd personal, underentreprenörer och nyanställda. De som har sagt upp sig ska ju ersättas även på sikt.