– Normalt har vi knappt någon hämtning på helgerna, men nu har både Reno Norden och Liselott Lööf kört för att komma ifatt, säger Krister Schultz. Men det är många nya att lära upp, så det tar lite längre tid.

Sällan har man kunnat se så många olika företagsloggor på sopbilarna på Stockholms gator som nu. Reno Norden löser problemet med strejkande sophämtare bland annat genom att anlita underentreprenörer från olika håll. Dessutom är en del av den egna Stockholmspersonalen fortfarande i tjänst, plus att man tar in inhyrd personal och anställda från andra orter för att bemanna bilarna, berättar Krister Schultz. Dessutom rekryterar man för att ersätta dem som har sagt upp sig.

Enligt uppgifter till TT har mellan 20 och 25 sopbilar varit ute och hämtat sopor under helgen. Det har rört sig om att åtgärda reklamationer, det vill säga när någon har klagat på att hämtning inte skett. reklamationerna minskat från 1 051 i tisdags och 1 054 i onsdags, till 95 under lördagen.

Reno Norden har inte gått att nå för en kommentar.

 

Matavfall hämtas som vanligt

Strejken omfattar det som kallas kärl och säck, det vill säga inte hämtning av matavfall, förpackningar eller så kallade bottentömmande kärl, som töms med sopsug och är vanliga i nybyggda bostadsområden.