Att de strejkande sopgubbarna skulle ha sagt upp sig har han ännu inte fått bekräftat från Reno Norden.

– Vi har bara hört det via medierna.

Men det är företaget som staden har avtal med, påpekar han, och han förutsätter att de fullföljer det:

– Jag vet ju att de har tagit in bemanningsföretag, underentreprenörer och så vidare.

Staden har upphandlat ett nytt sophämtningsavtal som löper från den första oktober och fem år framåt. Reno Norden är en av två entreprenörer i det. Och strejken påverkar enligt Jan Ekvall inte detta.

– Det finns ju klausuler om vad som händer om en entreprenör inte sköter sitt uppdrag, men jag tycker de sköter sitt uppdrag bra.