Under Sverigedemokraternas pressträff på fredagen, som är partiets dag i Almedalen, presenterades två nya förslag. SD vill återinföra systemet med så kallade patientansvariga läkare, så att patienter får träffa samma läkare varje gång de besöker vården.

Det andra förslaget handlar om ett omställningsstöd till kommuner och landsting som vill få bort vad partiet kallar för ”det ofrivilliga skiftarbetet”.

Partiet vill lägga 400 miljoner kronor i höstens budget på detta. Genom förslaget ska de som exempelvis vill kunna jobba enbart dag få göra det, enligt partiet. SD poängterar dock att det inte handlar om att lagstifta om frågan.

– Vårt mål är att vården ska vara ett drömyrke och inte ett kall som det är i dag, sa Per Ramhorn, hälso- och sjukvårdspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.

”Att ständigt jobba omväxlande dag, kväll, natt och helg sliter på familjelivet och hälsan”, skriver partiet i sitt pressmeddelande. Partiet lyfter även att det sedan tidigare vill avskaffa delade turer, som innebär att jobbet delas upp i pass med långa, obetalda uppehåll mitt i. Men det är inte en fråga som det föreslagna omställningsstödet ska rikta in sig på.

Per Ramhorn pekade under pressträffen på att många inom vård och omsorg är missnöjda med sina arbetstider, som inte hänger ihop eller fungerar med familjeliv. I Danmark, menar Ramhorn, är personalen mer nöjd eftersom det är mindre utbrett med delade turer och skiftarbete.

– Ju mer skift desto mer missnöjd är man, säger Per Ramhorn.

Under pressträffen lyftes frågan hur förslaget ska gå ihop med ökade behov av bemanning i vården.

– Danmark klarar det, de har inte mer vårdpersonal där. Vårdyrket är mycket mer attraktivt där, svarade Ramhorn och pekar på att de anställda håller sig friskare i Danmark.

Kommunals ordförande Tobias Baudin menar att det som främst sticker ut i Danmark är att anställningsförhållandena är tryggare där och delade turer inte lika vanligt. Han kallar förslaget från SD för oseriöst.

– Sjukvården och äldreomsorgen bygger på att man måste kunna ge omvårdnad och sjukvård dygnets alla timmar. Det tror jag att man vet när man söker sig till yrket. Det är väldigt få som egentligen vill jobba så. Om bara de som vill ska jobba så, då kommer inte bemanningen att fungera utifrån de behov som finns.

Enligt honom jobbar de flesta av Kommunals medlemmar omväxlande dag, kväll och helg medan många arbetsgivare har fast nattpersonal.

Upplever du att många är missnöjda med det upplägget?
– Nej, inte alls. I en önskevärld skulle så klart många kanske säga att de enbart vill jobba måndag till fredag 7 till 16. Men det är helt orealistiskt att bara de som vill jobba kväll och helg ska göra det. Det går inte att fatta såna här politiska beslut och säga att bara de som vill ska jobba kvällar och helger. Det kan inte politiken göra, det måste skötas ute på arbetsplatserna.

Större inflytande över schemaläggning är något arbetsmarknadens parter jobbar med och där mycket behöver göras, påpekar Tobias Baudin.

Från politiskt håll önskar han i stället ökade investeringar i välfärden, för att höja bemanningen i vård och omsorg.

– Då blir det enklare för oss parter att få ihop scheman ute på arbetsmarknaden och för medlemmarna att få de scheman de önskar så långt det är möjligt.

Han kritiserar Sverigedemokraterna för att de inte vill avskaffa anställningsformen allmän visstid, en viktig fråga för förbundets medlemmar.

– Det är aldrig någon som sagt till mig att de inte vill jobba någon kväll alls. I stället säger de att de vill ha ett fast jobb och trygg anställning.

Även Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro är kritisk till SD:s förslag.

– Jag skulle vilja fråga dem hur de då tänker att vi ska bemanna vården. Våra medlemmar behövs dygnets alla timmar. Det blir oansvarigt att använda sig av sådana här populistiska utspel utan att tala om hur man tänker göra det här. Det är inte så vi vill se vårdens frågor i valet.

Arbetet har sökt Sveriges kommuner och landsting, SKL, för en kommentar, men organisationen har meddelat att de inte kommenterar politiska utspel.