Många socialsekreterare har en ansträngd arbetsmiljö och drabbas av ohälsa på grund av jobbet, vilket bland annat Arbetet nyligen uppmärksammat. Hur ohälsan ska kunna förebyggas är temat för ett av de nya forskningsprojekt om arbetsmiljö som beviljats anslag från Afa Försäkring.

Det är Pia Tham vid högskolan i Gävle som fått drygt tre miljoner kronor för att forska om vilken organisatoriska faktorer som kan bidra till att skapa friska arbetsplatser för socialsekreterare.

– Socialsekreterare arbetar ofta under ansträngande förhållanden. Många i yrkesgruppen upplever ohälsa och funderar på att byta yrke. Forskning visar att deras arbetsvillkor försämrats på senare år. Därför är det angeläget att ta reda på vad i organisationen av socialsekreterarnas arbete som kan bidra till god hälsa, säger hon i ett pressmeddelande.

En av tre socialsekreterare mår dåligt

Nyheter

Projektet, som består av både enkätstudier och intervjuer med socialsekreterare och arbetsledare, kommer att pågå till år 2020.

Afa Försäkring, som ägs av arbetsmarknadens parter, beviljar anslag till forskning fyra gånger om året. Totalt handlar det om runt 150 miljoner kronor som går till forskning och utveckling för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa och arbetsolyckor. De nio projekt som nu fått pengar i årets andra fördelning får dela på sammanlagt 21 miljoner kronor.

Andra projekt som beviljats medel fokuserar till exempel på den psykiska och organisatoriska arbetsmiljön i byggbranschen, där annars de fysiska riskerna brukar vara i fokus, risker med sjuknärvaro och genomsmedvetet arbetsmiljöarbete.