Nej, kortare arbetstid skapar inte automatiskt bättre jobb. För att skapa en bra arbetsmarknad behöver vi i stället ett arbetsliv som bygger på ansvar och tillit. Naturligtvis kan vi komplettera med att ta ut en del av samhällets produktivitetsförbättring i kortare arbetstid.

Men flera studier inom kommuner och landsting visar att arbetsglädjen främst finns att hämta i bra scheman, stort personligt ansvar, egen beslutanderätt över det egna jobbet och en ökad tillit till den anställde.

På kort tid har Suntarbetsliv.se, en organisation som ägs gemensamt av parterna inom offentlig sektor, uppmärksammat två arbetsplatser där ansvar och tillit varit styrande, dels städenheten i Piteå, dels Skönsmons hemtjänst i Sundsvall.

På båda ställena har ökad tillit i kombination med ökade möjligheter att planera sitt eget arbete minskat sjukskrivningarna drastiskt och ökat arbetsglädjen hos de anställda.

Det här är mycket viktiga resultat. Visst kan sänkt arbetstid vara bra och det ena utesluter inte det andra. Men vi får inte tro att sänkt arbetstid är den enda eller ens viktigaste vägen till ett bättre arbetsliv.

Det viktigaste för att nå ett bra arbetsliv i offentlig sektor är att utrota New Public Management och ta tillbaka makten över det egna arbetet.