Arbetet har tidigare berättat hur Försäkringskassans hårdare bedömningar av sjukintyg lett till att dubbelt så många fick avslag på sin sjukpenning. Vilket i sin tur lett till frustration hos läkare som skrivit intygen. Enligt Företagsläkarföreningen var till exempel två av tre intyg irrelevanta.

Mot bakgrund av detta ger regeringen i dag uppdraget till Försäkringskassan att kartlägga samtliga kompletteringar av läkarintyg där arbetsförmågan ska bedömas.

– Samarbetet mellan läkarkåren och Försäkringskassan fungerar inte tillräckligt bra. Det är tydligt att det finns olika bild av såväl behov som hur sjukförsäkringen fungerar, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i en kommentar.

Det som ska framgå i kartläggningen är:

• Hur många kompletteringar som begärs in.
• Vilka uppgifter som efterfrågas
• Fördelning efter sjukfallslängd
• Fördelning efter den försäkrades kön, ålder, diagnos och status på arbetsmarknaden
• Fördelning mellan primär- och specialistvård samt region

Uppdraget ska redovisas till hösten.