Tvätteriarbetarna är IF Metalls tydligaste låglönegrupp. Omkring 70 procent av de knappt 2 000 som arbetar på tvätterierna tjänar mindre än 24 000 kronor i månaden.

Därmed var det extra viktigt för IF Metall att få igenom den låglönesatsning som alla LO-förbunden har krävt i årets avtalsrörelse, och som innebär extra pengar för löneökning i företag och branscher med löner under 24 000 kronor.

– I andra branscher har låglönesatsningen lett till konfliktvarsel. I ett tidigt skede gjorde vi klart för arbetsgivarna inom Ikem att vi inte ville ha det så, säger IF Metalls förhandlingsledare Darko Davidovic.

– Samtidigt erbjöd vi dem dialog om frågor är viktiga för tvätterierna, men som inte innebär att vi ”betalar” för låglönesatsningen.

Resultatet är att parterna kunnat göra upp i god tid innan det gamla avtalet löper ut den 30 juni om löneökningar och ökade pensionsavsättningar på totalt 6,92 – 6,93 procent under tre år (detta enligt IF Metalls beräkning).

Samtidigt får företagen ökad flexibilitet på två punkter. Den första gäller hur sent på kvällen tvätteriernas chaufförer kan hämta mattor i butiker. Då många butiker numera har öppet längre på kvällarna medger det nya avtalet att mattor hämtas för tvätt fram till klockan 20 på kvällen i stället för klockan 18.

Den andra handlar om förberedelsearbete och efterarbete. Efter lokal överenskommelse får sådant arbete sträckas ut i högst sex timmar efter den normala arbetstidens slut (i det gamla avtalet gick gränsen vid fyra timmar).

– Det här har ett värde för arbetsgivarna, som kan erbjuda kunderna bättre service och därmed få mer intäkter. Men det innebär ingen försämring för medlemmarna, säger Darko Davidovic. Tilläggen för övertid och obekväm arbetstid räknas upp med hela avtalsvärdet.

Ikem bekräftar att det nya avtalet innehåller den låglönesatsning som LO-förbunden har krävt. Samtidigt får företagen ökad flexibilitet vad gäller arbetstiderna.

– Vi är mycket nöjda med den konstruktiva dialog som funnits vid förhandlingsbordet med IF Metall, säger Henrik Stävberg, biträdande förhandlingschef vid Ikem, i ett pressmeddelande.

Låglönesatsningen innebär alltså extra pengar i potten för löneökningar. Därutöver har IF Metall ännu ett argument för att hävda att det nya avtalet gynnar de lågavlönade. En stor del av tvätteriarbetarna har de lägsta löner som anges i det centrala kollektivavtalet. Dessa höjs nu med 2 procent per år den kommande treårsperioden.

Av utrymmet för löneökning används totalt 0,5 procent för ökade avsättningar till deltidspension. Sedan tidigare betalas avgifter motsvarande 0,8 procent av lönen in för tvätteriarbetarnas deltidspension. År 2019 kommer avgifterna ha ökat till 1,3 procent av lönen.

Prevent, som är parternas gemensamma företag för arbetsmiljöfrågor, utreder just nu vilka arbetsskador tvätteriarbetare drabbas av. I det nya kollektivavtalet är parterna överens om att en arbetsgrupp ska ta hand om resultaten av Prevents undersökning, och se till att de omsätts i förbättringar av arbetsmiljön.