Socialdemokratiska partikongressen i Sundsvall år 1997 blev startskottet för ett nytt reformerat pensionssystem. Kongressen beslutade om att pensionssystemets grundläggande mål alltid varit att motverka fattigdom och ojämlikhet bland äldre.

Kongressen beslutade också att om alla i samhället, såväl unga som gamla, måste kunna lita på pensionssystemets hållbarhet och att nivåerna i pensionssystemet skulle ligga på samma nivå som i ATP-systemets 65 procent.

Det är nu 20 år sedan beslutet. Fortfarande är de ojämställda pensionerna ett stort problem som har sin grund i ett ojämlikt samhälle. Efter fem-partiuppgörelsen har orättvisorna blivit allt större och där kvinnorna är de stora förlorarna.

Pensionärernas påslag har varit mycket lägre än löneutvecklingen. Pensionärerna betalar mer i skatt. Ett system som alliansen införde. Det normala är att skatten på pension är lägre än skatten på lön. Så är det i de andra nordiska länderna.

De som hittills tjänat på pensionärerna är i första hand banker och försäkringsbolag som gjort miljardvinster de senaste åren, liksom även oseriösa aktörer vars affärsidé är att sko sig på pensionssparare.

Det är helt oacceptabelt i ett socialförsäkringssystem att privatiseringsivern tagit över mer och mer. Pensionärerna är de stora förlorarna även i premiepensionssystemet.

Ett steg i att få en pension som det går att leva på för flertalet är att systemet för premiepensionen snabbutreds. Avsikten är att det ska leda till tryggare pensioner och till ett effektivare pensionssystem.

Något måste göras åt pensionssystemet. Högerkrafterna har alltid varit emot att svenska folket får en pension som det går att leva på.

Fortsätter högerkrafterna att vara motståndare till förändringar i pensionssystemet kommer vi att kräva att Socialdemokraterna kliver av pensionsuppgörelsen och det gäller då hela pensionsuppgörelsen och i så fall blir pensionerna en stridsfråga inför valet.

Ulf Björk, IF Metallare (S)
Gunilla Lundgren, Handelsmedlem (S)