I början av juni visade SCB:s undersökning av partisympatierna att Sverigedemokraterna är Sveriges näst största parti. I september 2018 kommer valet får många LO-medlemmar att stå mellan S och SD.

– Därmed är det viktigt att granska Sverigedemokraternas politik, och framför allt hur den slår mot LO:s medlemmar, säger LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson.

Utifrån SD:s budgetmotion hösten 2016 har LO-ekonomen Åsa-Pia Järliden Bergström ställt samman Sverigedemokraternas förslag med fokus på kommunerna och välfärden.

De generella statsbidragen till kommunerna – som syftar till att ge kommunerna lika förutsättningar trots olika skatteunderlag och ålderssammansättning – vill partiet skära ner kraftigt. Med SD:s politik skulle de i år ha varit 26 miljarder lägre än med regeringens. År 2020 skulle skillnaden uppgå till 48 miljarder, enligt LO:s granskning.

Martin Klepke: SD:s politik: sänkt skatt för rika – katastrof för arbetare

Ledare

Till det kommer att SD vill minska en rad andra statliga anslag som helt eller till största delen riktar sig till kommunerna. Förutom ersättningar till kommunerna för flyktingmottagande handlar det bland annat om minskade bidrag till lärarlöner och stöd till kommunerna för ökat bostadsbyggande. Totalt medför SD-politiken neddragningar på statsbidragen till kommunerna med 49 miljarder kronor 2017, och 73 miljarder 2020, enligt LO:s sammanställning.

I viss mån vägs detta upp av satsningar som Sverigedemokraterna föreslår. Åsa-Pia Järliden Bergström har hittat satsningar på 14 miljarder 2017 som ökar till 16 miljarder år 2020 i Sverigedemokraternas budgetmotion. Dessutom finns skatteförändringar i SD-motionen som, enligt SD, ska öka den kommunala inkomstskatten med drygt 20 miljarder om året.

– Netto skulle Sverigedemokraternas politik då dra in 12 miljarder från kommunerna 2017, en summa som ökar till 35 miljarder 2020, säger Åsa-Pia Järliden Bergström.

– Detta samtidigt som behovet av barnomsorg, skola och äldreomsorg växer till följd av fler unga och äldre i befolkningen. Konjunkturinstitutet beräknar att kommunerna behöver 40 miljarder kronor mer år 2020 för att bibehålla samma personaltäthet som i dag, och 70 miljarder mer 2021.

Sverigedemokraternas ekonomisk-politiska talesman Oscar Sjöstedt invänder kraftigt mot LO:s beskrivning.

– LO har valt ut delar av vår politik för att skapa den bild som passar dem, säger Oscar Sjöstedt. Det är oseriöst.

– Vår politik för minskad invandring sänker kommunernas utgifter kraftigt. Utrikes och inrikes födda belastar kommunernas ekonomi olika. Det har LO inte tagit hänsyn till. Netto försvagar vår politik inte kommunernas ekonomi alls.

LO har tagit hjälp av finansdepartementet för att belysa de fördelningspolitiska effekterna av Sverigedemokraterna förslag till skattesänkningar. Framför allt vill partiet stoppa regeringens nedtrappning av jobbskatteavdraget för de högsta inkomsterna.

Slopad värnskatt finns också med bland de skatteförändringar som LO låtit finansdepartementet räkna på.

Slopad värnskatt finns inte med i SD:s budgetmotion, men ingår i det reformprogram som Oscar Sjöstedt beskriver i en debattartikel i Dagens Industri den 4 maj som grund för en tänkt samverkan mellan SD och allianspartierna.

– Den tiondel av befolkningen som har de högsta inkomsterna skulle vinna i särklass mest på SD:s politik. Den som tjänar 100 000 kronor i månaden skulle få en skattelättnad på 46 000 kronor om året, säger Åsa-Pia Järliden Bergström.

Enligt Oscar Sjöstedt är även detta fel.

– Slopad värnskatt är inte en fråga vi driver, säger Oscar Sjöstedt. Debattartikeln i Dagens Industri  handlar om vad vi skulle kunna kompromissa om med Alliansen i en budgetförhandling, om de driver frågan. Och ska man beskriva fördelningspolitiska effekter måste man ta med hela vår politik. Där ingår bland annat höjt tak i a-kassan och förstärkt garantipension, reformer som gynnar de lägre inkomstskikten.

LO:s ordförande anser att granskningen stärker bilden av Sverigedemokraterna som ett extremt högerparti.

– SD vill framställa sig som ett välfärdsparti och ett parti för de många. Men deras gigantiska skattesänkningar kräver stora nedskärningar, och SD väljer att göra dem i välfärden, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

– Det här är det största slaget mot LO-medlemmar vi kan se just nu. De minskade statsbidragen till kommunerna slår särskilt hårt mot kvinnorna som jobbar inom välfärden.