Regeringen vill utreda ett antal frågor kopplade till arbetstid och arbetsmiljö och lanserar bland annat förslaget om ett så kallat alterneringsår, för att enligt egen utsago bidra till rörlighet, utveckling och ett längre arbetsliv.

Det är lovvärda ambitioner. Men vill vi på riktigt få bukt med ohälsotalen inom de kvinnodominerade yrkena, behöver vi göra något åt den dagliga situationen och möjligheterna till återhämtning. Då är det viktigare att korta arbetstiden än att införa friår.

Vänsterpartiet har redan nu en modell för sextimmarsdag för tusentals anställda inom landsting och kommuner.

Den 1 maj presenterade Vänsterpartiet ett förslag om en nationell satsning på sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Vi vill införa treåriga projekt med sex timmars arbetsdag på en arbetsplats i vartenda landsting och varenda kommun i hela Sverige.

Vi behöver ett arbetsliv med plats för fler, där människor inte slits ut i förtid utan orkar jobba till pensionsålder. Många som arbetar inom välfärdsyrkena vittnar om tunga och långa arbetspass, om sjukskrivningar och om orken som inte riktigt räcker till. Många med heltidsjobb har svårt att kombinera arbete med föräldraskap, familj och fritid – tiden räcker inte till. Det behöver vi göra någonting åt.

Vi ser det som självklart att en del av produktivitetsökningen i samhället ska tas ut i tid som människor själva kan rå över. Sverige är rikare än någonsin. Storföretagens rapporter visar på rekordvinster. Samtidigt utvecklas tekniken så att vi behöver allt mindre tid för att göra samma jobb. När robotisering och digitalisering fortsätter kommer det att påverka vårt samhälle i grunden.

Här har vi ett val. Vi kan välja en arbetsmarknad där vinsterna från teknikens utveckling hamnar i företagsägarnas fickor, medan många anställda förlorar sina jobb och andra anställda får fortsätta stressa. Eller så väljer vi en arbetsmarknad där vi delar på vinsterna och kortar arbetstiden. En arbetsmarknad där vi får mer tid att leva. Det borde vara en självklar utveckling – att organisera arbetslivet mer rationellt, med alla människors välgång som mål.

Runt om i landet i kommuner och landsting pågår det redan nu försök med sex timmars arbetsdag för anställda i vissa verksamheter. Oftast är det Vänsterpartiet som har tagit initiativet. I rödgrönt styrda Göteborgs stad inledde man 2015 på Vänsterpartiets initiativ ett försök med sex timmars arbetsdag på Svartedalens äldrecentrum. Det tidsbegränsade projektet avslutades 2017 och visade konkret att kortare arbetstid gjorde folk friskare.

Dessa positiva resultat stärker argumenten för en bredare arbetstidsförkortning. Det är en viktig del av skapandet av en modernare, mer hållbar arbetsmarknad, där fler arbetar, samtidigt som de som arbetar kan orka göra det till pensionen. I stället för att vissa sliter ut sig, kan alla hjälpas åt.

Det är så vi tar steg mot en generell arbetstidsförkortning för alla. Det är en del av vad det innebär att driva en ekonomisk politik som verkligen är till för alla, inte bara de som redan har mest.

Åtta timmars arbetsdag är en 100 år gammal idé, sex timmars arbetsdag är framtiden.