Östersund: Fordonsolycka. Truck välter när den körs ut ur transporthiss som stannat en bit ovanför marken. Föraren kastar sig ur trucken men skadar arm och ben.

Göteborg: Olycka med transportanordning. Vid lossning av last från lastbil till lager kläms en person mellan lagrets port och den hydrauliska bryggan. Båda benen skadas.

Kalmar: Elev som övar felsökning i elskåp kommer i kontakt med spänningsförande del. Eleven får åka med en lärare till sjukhus och läggs in för observation.

Örebro: Anställd vid fastighetsbolag försöker laga en garageport som vandaliserats. Portens dragfjäder lossnar och slår upp ett sår i personens panna. Den anställda får åka till sjukhus och sys med åtta stygn.

Kalmar: Anställd vid vattenverk arbetar i en grop där nya rör ska läggas när en bit av schaktväggen rasar och klämmer fast hans ben.

Falköping: Brännskador. En person får allvarliga brännskador på händer och armar när hen gjorde rent ett stekbord på en restaurang. Personen skrapar bort fett fett och olja från bordet men slinter. Ambulans tillkallas.

Örebro: Tillbud, rånförsök. En man hotar kassörska med kniv och kräver pengar. Butiken har slutet kassasystem så kassörskan kommer inte åt pengarna. Mannen går runt kassan och fortsätter att hota men flyr när han inser att det faktiskt inte finns några pengar att ta.

Stockholm: Tillbud, asbest. Rivare vid en renovering river ut en 35 meter lång matta och skickar limmet på prov. Sex timmar senare kommer svaret som visar att limmet innehåller asbest och att de som jobbat i närheten därmed exponerats.

Arbetsplatsolyckor 2016

19 maj: Busschaufför sparkad och slagen

18 maj: Klämdes fast i maskin – fick tas loss med spett

Här samlar vi alla artiklar från arbetsmiljöveckan

Arbetsmiljöveckan

Vi har slumpvis valt en vecka under förra året: den 18 till 24 april 2016. Vi har begärt ut och gått igenom olyckor och tillbud, samt skyddsstopp och begäranden om ingripande från skyddsombud som inkom till Arbetsmiljöverket under den valda veckan för att sedan intervjua en drabbad eller berörd person för varje dag. Artiklarna publiceras på arbetet.se, dag för dag exakt ett år efter den valda veckan.