TAL Brabo robot visas under en presskonferens i Indien. TAL Manufacturing Solutions, är ett dotterbolag till Tata Motors Ltd. Foto: AP Photo/Rajanish Kakade

Varför får inte arbetare del av de senaste årens ekonomiska tillväxt? I en ny rapport skyller Internationella Valutafonden, IMF, på den tekniska utvecklingen, snarare än globalisering. 

Sedan 1990-talet har arbetstagare i många länder fått se sina andelar av bruttonationalinkomsten, BNI, sjunka. Samtidigt har företagsägare ökat sina vinstandelar.

För fler globala nyheter – följ oss på Facebook

Enligt en ny analys från IMF beror ungefär hälften av arbetarnas sjunkande andel av BNI på tekniska framsteg som har gjort det lättare för företag att automatisera produktionen.

Den tekniska utvecklingen har därmed varit ett större hinder för arbetares löneutveckling än globaliseringen, konstaterar IMF

I 29 av världens 50 största ekonomier, minskade arbetarnas andel av BNI mellan 1991 och 2014. Samtidigt stod dessa 29 ekonomier för två tredjedelar av den globala produktionen under 2014.

Inkomstskillnaderna mellan rika och fattiga kommer därför att öka ännu mer, visar studien, när arbetstagare får en mindre del av BNI och företagsägare mer.

IMF menar i sin rapport att beslutsfattare i väst gör bäst i att sluta svartmåla globaliseringen när det i själva verket är den tekniska utvecklingen som hämmar arbetstagares jobbmöjligheter och inkomster. 

Modern office buildings, condominium in big city downtown with Motorway, Expressway, Freeway the infrastructure for transportation in modern city, urban view at twilight time