LÄS OCKSÅ Debatt/Slutreplik: Ska märket hålla måste allt räknas, LO – Svenskt Näringsliv

LÄS OCKSÅ Debatt: LO måste ta ansvar för att märket håller

Svenskt Näringsliv påstår i en artikel i Arbetet att de krav som HRF ställt på Visita skulle gå utanför lönenormeringen.

Det är helt fel. Det kan inte ha undgått någon att de avtal som träffades inom industrin och handeln innebar ett avtal på 6,5 procent plus en låglönesatsning för alla som tjänar under 24 000 kronor.

De avtal som slutits inom industrin och handeln är alltså på 6,5 procent plus låglönesatsningen utan avräkningar. Det säger sig självt att det då blir ett högre värde i procent för de förbund som har många lågavlönade.

Tanken med denna konstruktion som alla LO-förbund förbundit sig till i LO-samordningen, är att låglöneförbund som till exempel HRF inte ska behöva sälja ut något annat. Alltså tvärt emot det Carola Lemne och Peter Jeppsson påstår.

Genom detta agerande underminerar Svenskt Näringsliv industriavtalet som tjänat oss så väl i 20 år.

När Lemne och Jeppsson utelämnar den låglönesatsning som fack och arbetsgivare inom industrin och handeln kommit överens om och som nu ska gälla som norm på arbetsmarknaden förvränger de sanningen. Det är inget annat än lurendrejeri.

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO
Torbjörn Johansson, avtalssekreterare LO