Raimo Pärssinen är ordförande i Arbetsmarknadsutskottet. Foto: Henrik Montgomery/TT

ARBETET DEBATT. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete och bättre företagshälsovård är betydande faktorer för att minska antalet sjukskrivningar. Arbetets organisering är den del av arbetsmiljön som allt för ofta glöms bort, skriver Raimo Pärssinen (S).

Den 8 mars på internationella kvinnodagen kom ännu en rapport om att det är stora skillnader mellan kvinnor och mäns arbetsmiljö. Ett resultat är att fler kvinnor än män blir sjuka av sin arbetsmiljö. Arbetets organisering är den del av arbetsmiljön som ofta glöms bort.

Men det är en viktig fråga för att kunna sänka antalet sjukskrivningar på grund av psykosociala skäl. Olika managementtrender och andra arbetsorganisatoriska experiment måste bytas mot ett systematiskt arbetsmiljöarbete och en bättre företagshälsovård.

Regeringen har avsatt tio extra välfärdsmiljarder till kommunerna årligen från 2017. Pengarna ska göra det möjligt för Sveriges kommuner och landsting att göra förändringar som påverkar arbetsorganisationen positivt.

Anställningsformen och arbetstiden är grundläggande för arbetets organisation och vårt välmående på jobbet. Därför är det viktigt med fasta heltidsanställningar. Alldeles för många jobb är kortvariga och osäkra. Vikariat staplas på varandra år efter år, sms-jobb, delade turer och påtvingade deltider skapar ohållbara arbetsvillkor och svårigheter att kunna leva på sin lön.

Personer som har svag förankring på arbetsmarknaden får mindre kompetensutveckling och upplever sig ha sämre inflytande över arbetssituation och arbetsmiljö. Därför är det ingen slump att sjuktalen ökar bland framför allt kvinnor som också har de mest osäkra anställningarna. Fler tillsvidareanställningar är nödvändiga för att driva en omställning där arbetskraften är i kontinuerligt lärande.

Riksdagen har beslutat att göra det svårare för arbetsgivarna att missbruka korta osäkra anställningar. Nu kommer fler, framför allt kvinnor, att känna trygghet och delaktighet på ett sätt som gynnar välmåendet.

Arbetsmiljölagstiftningen betonar det förebyggande arbetet. Genom ett förebyggande och systematiskt arbetsmiljöarbete blir små och enkla problem inte stora och allvarliga. Till skillnad från den borgerliga regeringen har den socialdemokratiskt ledda regeringen satsat stora resurser på Arbetsmiljöverket, kunskap och forskning.

Rätt utformad och rätt använd har företagshälsovården goda förutsättningar att bidra till ett förbättrat hälsoläge i arbetslivet. Socialdemokraternas första prioritering är en kvalitetssäkrad företagshälsovård som bygger på evidensbaserade tvärvetenskapliga metoder. Ökar kvaliteten på företagshälsovårdens tjänster kommer fler arbetsgivare att vilja anlita en företagshälsa.

Så länge som de organisatoriska frågorna inte tas på allvar kommer människor att bli sjuka, rehabiliteras och komma tillbaka till samma arbetsorganisation som gjort dem sjuka. Alternativt inte kunna komma tillbaka och då ska någon annan utföra samma arbete i samma bristfälliga arbetsorganisation. Så får det inte vara.

Raimo Pärssinen (S), ordförande i Arbetsmarknadsutskottet