– Folk brukar bli glada när man säger olika grammatiska termer, säger författaren och SFI-läraren Sara Lövestam, på Språktidningens nörderidag Språkforum förra veckan.

Själv går hon i gång på ett ord som nollallomorf (den obefintliga böjningsändelsen i ett hopp, flera hopp). I nyutgivna Grejen med substantiv och pronomen blir hon också ”lite livad” av motsatsen: ”pluralöverdåd”, som i anglofierade avokadosar – vilket hon gärna skulle säga om bara Svenska Akademien tillät (i stället för avokador).

Graden av gladhet hänger nog ihop med hennes humor och tillåtande approach. I debatten om hen hade det varit bra om vi haft mer av det senare – när ett nytt ord gjorde inbrott i den stängda ordklassen pronomen. ”De starka känslornas ordklass”, för att citera Lövestam.

Dessutom: Svenska skrivregler snart ute i ny upplaga!