STOCKHOLM 20081028 - PlÂtslagare p ett tak. PlÂtslagarna Calle Biemark (ˆverst) och Saul Sandstrˆm p Tullinge Vent och PlÂt AB l‰gger tak. Foto: Claudio Bresciani / SCANPIX / Kod 10090

Foto: Claudio Bresciani/TT

En plåtslagare struntade i fallskyddet för att fixa en grej, trots att företaget hade regler om att använda det och att det fanns på plats. Ändå får arbetsgivaren betala full sanktionsavgift på 78 900 kronor.

En man som jobbar på en plåtfirma tog av sig sitt personliga fallskydd under en rast, men kom på att han behövde åtgärda något som skulle gå snabbt. Han gick tillbaka till arbetet utan fallskydd. Det handlade om takarbete med en fallhöjd på över två meter.

Då kommer Arbetsmiljöverket på besök för inspektion. Myndigheten ser mannen och tar ärendet vidare till domstol.

I somras dömde förvaltningsrätten bolaget att betala sanktionsavgift. Rätten skriver bland annat att föreskriften inte kan tolkas på något annat sätt än att fallskydd som inte används är att betrakta som att det saknas.

Men tingsrätten gick på arbetsgivarens linje i frågan om att få beloppet nedsatt. Tingsrätten skriver att den anställde handlat ”utanför bolagets kontroll”. Och att arbetsgivaren informerat om att skyddet ska användas. Domen blev därför hälften av det belopp som Arbetsmiljöverket yrkat, och landade på 40 000 kronor.

Arbetsmiljöverket överklagade och nu har kammarrättens dom kommit. Till skillnad från den lägre instansen tycker kammarrätten inte att det som hänt skett utanför arbetsgivarens kontroll.

Man skriver bland annat att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder för att förebygga ohälsa eller olycksfall. Och att det innebär att arbetsgivaren är skyldig att se till att de regler som finns också efterlevs.

Kammarrätten dömer bolaget att betala hela sanktionsavgiften som Arbetsmiljöverket yrkat på, om 78 900 kronor.

Sanktionsavgiften sätts utifrån antalet sysselsatta i bolaget, vilket i det här fallet handlade om 55 personer.