Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Tetra Paks Sida-projekt gick ut på att zambiska barn vid 39 skolor fick mjölk tre gånger veckan i förpackningar av Tetra Pak och med företagets logga på.

”Milk for Schools” bedrevs i samverkan med WFP (World Food Programme) och zambiska staten. Utvärderingen visar att projektet ledde till att barnens närvaro i skolan ökade med 7 procent samtidigt som deras ”body mass index” ökade med 8 procent. Projektet kostade nästan tio miljoner kronor, en summa som Sida och Tetra Pak delade på.

När Sidas finansiering avslutades togs mjölken till skolbarnen bort. För Tetra Pak var dock projektet i Zambia bara en del av en större satsning. I fler än 50 länder får i dag skolbarn mjölk eller annan dryck i Tetra Pak-förpackningar. Oftast betalas dryckerna av staterna själva, men ibland bidrar biståndsgivare till finansieringen.

– Våra förpackningar når 70 miljoner skolbarn, säger Katarina Eriksson, vid Tetra Laval som är företagsgruppen där Tetra Pak ingår.

Tetra Pak är även initierat ett nytt projekt som är finansierat av Sida, som handlar om stöd till lokala mjölkproducenter genom att bygga insamlingscentraler där mjölk testas och kyls ner.

Volvo har initierat ett projekt tillsammans med Sida som handlar om att utbilda mekaniker som kan serva lastbilar och maskiner på hjul i Etiopien och Zambia – men inte enbart till de Volvofordon som koncernen säljer till länderna.

Utförare av utbildningarna är FN-organet Unido. Även i Marocko har Volvo startat en sådan skola, som drivs med stöd från US-Aid. Vid den treåriga utbildningen i Etiopien har 60 stycken reparatörer examinerats.

– Alla har fått jobb, det finns en stor brist på mekaniker, säger Malin Ripa, vid Volvo.

Malin Ripa säger att det viktiga för Volvo har varit samverkan med Unido, Sida och den svenska ambassaden och inte själva biståndspengarna.

– Utan de kontakterna hade vi aldrig kunnat etablera skolor i komplicerade länder som Etiopien och Zambia. Biståndet har varit en dörröppnare för oss.

Tillsammans med sex andra kaffeföretag driver Löfbergs organisationen International Coffee Partners (ICP) som stöder lokala kaffeproducenter genom olika utbildningar (Läs reportage från kaffeodlingarna i Tanzania).

H&M har stora projekt, bland annat i Kambodja. Läs mer om dessa här.

Agneta Carleson
Mats Wingborg

Skärmavbild 2017-03-02 kl. 09.52.15

• Så påverkar storföretagen biståndet

Företagen har gräddfil till Sida – facken hålls utanför

Bistånd ger vinst till bönder – och till storföretag

”Stor risk att biståndet blir ett kommersiellt redskap”

”Svårt att veta om det minskar fattigdom”

• H&M: ”Det har varit framgångsrikt”