Anställda inom den indonesiska skoindustrin har svårt att organisera sig fackligt för att kräva rätt lön och bättre arbetstider på grund av korttidskontrakt och osäkra anställningsavtal.

Change your Shoes, som består av 18 europeiska och asiatiska ideella organisationer, har i sin nya rapport intervjuat 117 arbetare vid fyra fabriker, liksom 37 hemarbetare.

LÄS ARTIKELN PÅ ENGELSKA – Ecco Subcontractor in Breach of the Law

Tre av fyra fabriker i undersökningen är direktleverantörer till europeiska skomärken medan en är underleverantör. Av de fyra fabrikerna är läget allra värst på en underleverantör till Ecco, fabriken PT Prima Dinamika Sentosa. Men även tyska skokedjan Deichmann sticker ut i rapporten.

– De här två företagen tycker sig ha bra kontroll över sina leverantörsled. Men så fort man skrapar lite på ytan och kommer längre ned i leverantörsleden så brister kontrollen, säger Charlie Aronsson, biträdande kanslichef på Fairaction som står bakom Change your Shoes.

I intervjuerna med fabriksanställda framkom att arbetare vid danska Eccos underleverantör förväntas jobba tre-fyra timmar övertid varje dag.

Och hos en av Deichmanns underleverantörer erbjuds arbetarna endast kontrakt på sex månader, innan de måste söka om sina tjänster, trots att korttidskontrakt enligt indonesisk lagstiftning endast är tillåtna under en begränsad period.

Anställda vid tre fabriker menar också att deras löner är så låga att de inte ens täcker nödvändiga utgifter i hemmet.

– Det är ett genomgående problem med företags hållbarhetsarbete att man fortfarande inte tittar på var riskerna är som störst utan på det som ligger närmast i leverantörsleden. Det är ett gammalmodigt sätt att arbeta på. Man behöver göra en ordentlig riskanalys och se var problemen är som störst, säger Charlie Aronsson på Fairaction.

Deichmann, med ett tjugotal butiker i Sverige, skriver i ett uttalande till Arbetet Global att företaget har sett över anställningsvillkoren för arbetarna på underleverantören PT Mekar Abadi Sentosa.

”Deras visstidsanställningar är nu i linje med landets lagar. Och personalens övertid har också minskat mycket”.

Deichmann skriver att det har gjort egna kontroller på fabriken i flera omgångar, även oannonserade besök.

”Vi försöker alltid göra ständiga förbättringar i samverkan med våra leverantörer. Vårt arbete bygger på vår uppförandekod, som i sin tur bygger på ILO: konventioner och rekommendationer”.

2015 var Indonesien världens fjärde största skoproducent efter Kina, Indien och Vietnam. Ungefär 1 miljard par skor tillverkas i Indonesien varje år, vilket är 5 procent av världsproduktionen.

Anställda på en av fabrikerna i Indonesien som bland annat tillverkar skor till europeiska Ara. Foto: Dietrich Weinbrenner.

Charlie Aronsson menar att den globala skoindustrin är betydligt mindre genomlyst än modeindustrin och det är svårt att lägga ett etiskt ansvar på den enskilda konsumenten.

Däremot rekommenderar han konsumenter att ställa ”dumma” frågor till anställda hos skotillverkare och bland skobutiker.

– Utan press från konsumenter händer tyvärr ingenting. Däremot finns det företag som är bättre på transparens, som visar var skorna kommer ifrån. Till exempel är Eurosko den enda skandinaviska kedjan som har offentliggjort sina leverantörslistor på hemsidan. Det är något som vi försöker få fler skokedjor att göra, säger han.

*Ecco inkom med svar på frågor från Arbetet Global efter denna artikels publicering. LÄS MER HÄR – Ecco avslutar samarbete med leverantör.