Søren Kragh Pedersen, ansvarig för extern kommunikation på Ecco, skriver i ett mejl till Arbetet Global att företaget är förvånad över resultatet i den färska EU-rapporten ”No excuse for homeworkers” som projektet Change Your Shoes står bakom.

LÄS TIDIGARE ARTIKEL HÄR – Ecco-leverantör bryter mot lagen

Dessutom förklarar han att den omnämnda fabriken och underleverantören PT Prima Dinamika Sentosa endast har använts av Ecco för tillverkning av små skokomponenter, vilket var en mycket liten del av produktionen i Indonesien.

”Arbetsvillkoren som är beskrivna i rapporten stämmer inte överens med de arbetsvillkor som Ecco såg då företaget besökte fabriken 2015 och talade med 50 personer.”

Men Ecco har sedan besöket 2015 bestämt sig för att inte längre förlägga produktion i just den omnämnda fabriken.

”I slutet av denna månad upphör samarbetet så Ecco är inte längre fullt uppdaterade vad gäller fakta kring denna fabrik”, skriver Søren Kragh Pedersen.

”Ecco’s egna fabrik i Indonesien, som sysselsätter cirka 7 600 personer, ingick i en studie gjord av projektet Clean Clothes Campaign, vars resultat visade på en väl ordnad fabrik med goda arbetsvillkor”.