– Att över en kvarts miljon människor har så otrygga anställningar så att de inte vet om de kommer få tillräckligt med jobb för att ha råd att betala mat och hyra är inget annat än en skandal, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson i ett pressmeddelande om rapporten ”Anställningsformer och arbetstider 2017”.

Han syftar på att antalet behovs- och timanställda har ökat och förra året var uppe i 262 000. Totalt hade 638 000 personer, 15 procent av alla anställda 16-64-åringar, någon form av tidsbegränsad anställning. Särskilt vanligt är detta bland de yngre, där också deltidsjobb är vanligare. Skillnaderna är också stora utifrån kön och beroende av om man är tjänsteman eller arbetare. Här är några av de stora drag som framkommer i LO:s rapport:

1. Skillnader mellan kvinnor och män

Anställningsform. Medan 17 procent av kvinnorna var tidsbegränsat anställda förra året var motsvarande andel män 13 procent. Könsskillnaden är större bland arbetare. Var fjärde arbetarkvinna hade tidsbegränsade anställningar, mot 17 procent av männen.

Sysselsättningsgrad. Medan 38 procent av kvinnorna på arbetsmarknaden jobbade deltid 2016 var motsvarande andel män 13 procent. Även här förstärks skillnaden bland arbetare, 53 procent av arbetarkvinnorna och 17 procent av männen jobbade deltid.

Arbetstidens förläggning. På tjänstemannasidan jobbade nästan tre av fyra enbart dagtid och vardagar, oberoende av kön. Bland arbetare däremot jobbade 53 procent av männen, men endast 36 procent av kvinnorna, så.

2. Skillnader mellan tjänstemän och arbetare

Anställningsform. 21 procent av arbetarna och 12 procent av tjänstemännen hade tillfälliga anställningar förra året.

Sysselsättningsgrad. 21 procent av tjänstemännen, men 33 procent av arbetarna arbetade deltid. Vanligaste orsaken bland arbetare var att heltidsarbete saknades, medan tjänstemän i stället angav vård av anhöriga som vanligast skäl.

Arbetstidens förläggning. 46 procent av arbetarna arbetade enbart dagtid och vardagar, motsvarande andel bland tjänstemännen var 73 procent.

3. Skillnader över tid

Anställningsform. Sedan 1990 har andelen vikariat minskat medan behovs- och timanställningar har ökat. I dag är anställd per timme den vanligaste tillfälliga anställningsformen.

Sysselsättningsgrad. Andelen som jobbar deltid har legat på runt 25 procent sedan 1990.

Arbetstidens förläggning. Inga större förändringar sedan 2008.