Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven och partisekreterare Lena Rådström Baastad får ett tydligt besked av Socialdemokraterna i Skånes fackliga utskott. Foto: Janerik Henriksson/TT

ARBETET DEBATT. Mer offensiv ekonomisk politik, höjd ambition för fler i sysselsättning och större investeringar. Det efterlyser Socialdemokraterna i Skånes fackliga utskott inför S-kongress i april.

Många av dem vi företräder menar att den goda utvecklingen i Sverige inte kommer alla till del. Man ser nyhetsartiklar delas där Sverige hamnar i topp på internationella mätningar och allt verkar gå toppen. Samtidigt har man själv kanske ett syskon som blivit arbetslös. Ens svärmor har svårt att få ekonomin att gå ihop efter ett hårt arbetsliv där hon inte kunde jobba hela vägen fram till 65. Ungdomar i ens närhet har svårt att få bostad.

Vi delar våra medlemmars bild. Det går bra för Sverige som land men för många är det tufft. Då måste vi som samhälle öka takten i våra gemensamma insatser.

I april samlas Socialdemokraterna till partikongress. Temat är den svenska modellen och såväl partistyrelse som ombud har kommit med många viktiga förslag på större reformer och enskilda förslag. Utifrån LO-kongressens beslut 2016 och våra olika förbunds prioriterade frågor i våra branscher finns det mycket sakpolitik vi önskar se gå igenom.

Det handlar till exempel om insatser för bostadsbyggandet och infrastrukturen, höja kalibern för både brukare och personal inom välfärden, fortsätta utöka vuxen- och arbetsmarknadsutbildningarna, säkra likvärdigheten och kvaliteten inom grund- och gymnasieskolan, bedriva en aktiv näringslivspolitik och utveckla och stärka socialförsäkringarna. Men för att kunna göra detta och vad mer därtill som krävs så är det dags att höja blicken. Socialdemokraterna måste våga ta ett mer radikalt grepp i syfte att påverka Sveriges utveckling.

Vi förnekar inte på något vis att den S-ledda regeringen visar upp goda resultat. Tvärtom är vi stolta över att ungdomsarbetslösheten är den lägsta sedan 2003 och Sverige har den högsta sysselsättningsgraden i EU. Faktiskt den högsta sysselsättningsgraden vi haft i landet ända sedan 1992. Det är nu ungefär 150 000 fler personer som har ett jobb att gå till sedan regeringen tillträdde. Men det förefaller mycket svårt att nå målet om lägst arbetslöshet inom EU till 2020 med nuvarande ekonomiska politik.

Vill man nå dit och längre så krävs det tvärtom rejäla krafttag. LO-kongressen slog fast i sin kongressrapport att vi vill något helt annat än dagens faktiskt väldigt höga arbetslöshet.

Vi som facklig rörelse vill att politiken ska satsa på alla fronter för att nå ett läge där full sysselsättning skulle kunna innebära en arbetslöshet på max mellan 2 och 4 procent under en konjunkturcykel, och en sysselsättningsgrad på minst 85 procent. Det är mer offensivt än nuvarande arbetslöshetsmål men det är i den riktningen LO-medlemmar förväntar sig att en S-styrd politik ska verka.

Vi menar därför att Socialdemokraterna på sin kongress måste ta ställning för en höjd investeringsnivå, mätt som andel av BNP, och ett brett investeringsprogram som kan pressa tillbaka arbetslösheten. Det finns utrymme för omfattande stimulanser. På bred sikt handlar det om att formulera en offensiv ekonomisk politik som kan fungera som katalysator för den samhällsutveckling arbetarrörelsen vill se.

Då är det helt nödvändigt att den aktiva finanspolitiken, som en viktig del av den ekonomiska politiken, måste ges en väsentligt starkare ställning som ett konjunkturpolitiskt verktyg. Det behöver skapas förutsättningar för en mer aktiv och flexibel finanspolitik genom att regelverket ändras så att huvudregeln blir lånefinansiering av statliga, och samhällsekonomiskt lönsamma, investeringar.

Likaså måste frågan om att införa en statlig drifts- och kapitalbudget nu tas på allvar. Initiativ bör tas för en utredning av frågan som sedan kan ligga till grund för en budgetreform. Inriktningen ska vara att införa en budget med både en drifts- och kapitaldel. Man bör också se bredare på vad investeringar innebär.

Socialdemokraterna i Skåne har skickat en motion till partikongressen som fångar in mycket av detta, ”En stark och ansvarsfull ekonomisk politik för full sysselsättning”. Den fackliga delen av den skånska arbetarrörelsen backar upp denna till fullo och vi kommer verka för att se våra fackförbund och partikongressombud med facklig bakgrund göra det samma. Det är i vårt intresse att agera för att kunna börja förverkliga LO-kongressens beslut.

Det är dags att ge Stefan Löfven och Magdalena Andersson förutsättningarna som krävs för att målen i högtidstalen ska kunna bli verklighet. Nu är det dags för en ny ekonomisk politik för full sysselsättning.

Socialdemokraterna i Skånes fackliga utskott

Magnus Alm, LO-distriktets i Skånes ordförande samt facklig ledare för Socialdemokraterna i Skåne
Marie Nilsson, Kommunal
Kenth Hellqvist, IF Metall
Suzanne Jensinger, Handelsanställdas förbund
Åke Nilsson, Seko
Nezyia Rahman, Livsmedelsarbetareförbundet
Lars Klang, Svenska Transportarbetareförbundet
Mathilda Hauge, Fastighetsanställdas förbund
Krister Wicander, Svenska Byggnadsarbetareförbundet
Paul Gustafsson, GS-facket
Per-Ola Nilsson, Svenska Elektrikerförbundet
Andreas Johansson, Hotell- och Restaurangfacket
Thomas Westman, Svenska Målareförbundet