Foto: Nora Lorek/TT

Ägaren till en bilverkstad som låtit två män utan arbetstillstånd jobba åt honom får nu sänkt straffavgift. Orsaken är att hans firma gått dåligt.

Det var förra våren som en ägare till en bilverkstad lät två albanska män arbeta för honom. Enligt ägarens egen uppgift handlade det om att han ville ”testa killarna under några dagar”. Männen fick ingen lön, men mat och boende i ett gemensamt rum bakom verkstaden.

Under en av de här dagarna genomför polisen i området kontroller av arbetsplatser med fokus på illegal arbetskraft. Den inspektör som knackar på hos bilverkstaden uppger att de båda männens händer är smutsiga, och att de har samtliga sina tillhörigheter i rummet. Men det finns inga bevis för att de skulle ha varit där längre än de två dagar som ägaren säger att de haft ”praktik”.

I tingsrätten dömdes ägaren att betala en så kallad ”särskild avgift” 44 300 kronor till staten. Fallet gick vidare till hovrätten som nu kommit med sin dom.

Där anser man att ägarens uppgifter om resultatet styrks genom uppgifter i hans deklaration. Hovrätten halverar avgiften till 22 150 kronor. Han får ingen ersättning för rättegångskostnaderna.

En arbetsgivare som anställer människor utan tillstånd, antingen att vistas i Sverige eller som har tillstånd att vara här men saknar arbetstillstånd, kan också dömas till böter eller fängelse i ett år om åklagaren anser det finns tillräckliga skäl att väcka åtal. Det ansågs det inte finnas i det här fallet.