Två associationer vid läsningen av argentinska Mariana Enriquez suggestiva noveller är begreppet skräckel (skräck + äckel) och motivet med den galna kvinnan på vinden (som fick sin början i Charlotte Brontës 1800-talsklassiker Jane Eyre).

De tolv berättelserna utspelar sig i Buenos Aires och är fulla av våld, död, vidskepelse och morbid självdestruktivitet i kombination med övernaturlighet. Dualistiska teman som makt–maktlöshet, ondska–godhet, frihet–förtryck presenteras i vandringssägnsliknande berättelser.

Med varierande brutalitet visas kampen och alienationen mellan man och kvinna och den hårfina gränsen mellan galenskap och rationalitet, som särskilt kvinnorna pendlar mellan.

Sista novellen, ”Det vi förlorade i elden”, handlar om män som sätter eld på sina kvinnor, tills kvinnorna börjar bränna sig själva i eldceremonier. Det blir en brutal lösning på hur kvinnorna kan ta tillbaka makten över sina kroppar och sitt subjekt. Det är gastkramande och genialt.

Foto: Paul Harper

Noveller

Det vi förlorade i elden

Mariana Enriquez övers. Hanna Axén

Norstedts