LÄS OCKSÅ Läkare: ”Två av tre kompletteringar från FK irrelevanta”

Sedan den första november har Försäkringskassan ändrat handläggningen av sjukpenning. Det innebär att varje nytt läkarintyg kräver en ny ansökan. Råder osäkerhet kommer ingen ersättning att betalas ut i väntan på slutgiltigt beslut. Tidigare kunde den som är sjuk under en längre period och behövde komplettera få ersättning i väntan på besked.

– Det uppstår en enorm osäkerhet för enskilda sjuka som inte kan veta om deras nästa läkarintyg godkänns eller om det kommer att underkännas i ett beslut flera månader senare. Och då står man helt utan ersättning för perioden, säger Magnus Eriksson, jurist på LO-TCO rättsskydd

Enligt Försäkringskassan är det två domar från två olika kammarrätter som förtydligat att det ska gå till så här.

– Vi har funderat länge på vad vi har för stöd att betala ut under utredningstid. Och de här domarna visar att vi inte har lagligt stöd att betala ut sjukpenningen då. Vi har gjort fel tidigare som har fortsatt betala ut utan att göra ett formellt ställningstagande om att det är sannolikt att personen har rätt till ersättning, säger Eva Nordqvist rättschef på Försäkringskassan.

LÄS OCKSÅ Krönika ”Stoppa jakten på sjuka” – Yonna Waltersson

Varför ändrar ni nu, en dom kom 2013 och den andra 2015?
– Arbetet satte igång redan när första domen kom. Men i en sådan här stor organisation tar det tid att ändra sådant som administration och it-system.

Magnus Eriksson, som också var ombud i ett av fallen som gick till kammarrätten, anser att Försäkringskassan saknar stöd i domarna för att göra ändringen.

– Det framstår som en skenmanöver för att de vill ha något att hänvisa till. Jag hittar inget riktigt stöd i domarna för förändringarna, de berör inte specifikt handläggningsrutiner och ansökningar. Den stora skillnaden i praktiken blir att det är den enskilde som får bära all risk för långa utredningstider.

Han tycker att systemet nu blir ”rättsosäkert”.

– Man kan ha haft sjukpenning i ett halvår, med samma sjukdom, samma läkare och likalydande läkarintyg och vid nästa intyg betraktar kassan det plötsligt som en helt ny ansökan. Och kan tre, fyra månader senare i efterhand komma fram till att man inte haft rätt till någon ersättning för perioden.

Det går dock även i det nya systemet att få behålla ersättningen i väntan på nytt beslut. Försäkringskassan kan fatta ett så kallat interimistiskt, tillfälligt, beslut. Finns ”sannolika skäl” kan den sjuke få ersättning i väntan på beslut. Det innebär bland annat att handläggaren kan anse att det är sannolikt att den som varit sjukskriven tidigare också har rätt till ersättning.

LÄS OCKSÅ ”Vill bara bli frisk igen” – sex berättar om problem med sjukpenningen

Så då är det inte så stor förändring?
– Nej, inte i praktiken. Det handlar om att vi nu har formella krav och dokumenterar att vi fattar ett sådant här beslut som i sin tyr ska ersättas när vi har ett komplett underlag, säger Eva Nordqvist.

Riskerar inte det mer administration och längre handläggningstider?
– Nej, det påverkar inte handläggningstider.

Men socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) har ju flaggat för en lagändring på grund av det här, så att människor inte kommer i kläm. Är den helt i onödan?
– Tas en sådan fram ska den ut på remiss. Myndigheten måste se förslagen för att kunna uttala sig.

Både Magnus Eriksson från LO-TCO Rättsskydd och Försäkringskassans rättschef Eva Nordqvist vill uppmana sjuka att läsa sina sjukintyg noga, och inte utgå från att de godkänns av Försäkringskassan.

LÄS OCKSÅ Väntande på omprövningar för sjukpenning har ökat med 500 procent