Yvonne Hirdman. Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Författaren, historikern och genusforskaren Yvonne Hirdman får Moapriset 2016 med motiveringen att ”hon i Moa Martinsons anda skrivit in kvinnorna på deras rättmätiga plats i det moderna Sveriges historia”.

Yvonne Hirdman har under lång tid fördjupat sig i arbetarrörelsens historia, inte minst har hon belyst kvinnans roll i samhället. Som forskare har hon bidragit med begrepp som genuskontrakt, genusordning och genussystem.

2010 fick Hirdman Augustpriset i facklitteraturklassen för Den röda grevinnan. Boken är en biografi över modern Charlotte Hirdman – och samtidigt en närstudie av mellankrigstidens Europa.

Den senast utgivna boken är självbiografin Medan jag var ung. Egohistoria från 1900-talet från 2015. Den tog jag till mig som ett stridsrop, en stafettpinne i kampen för att få vara främst människa, sedan kvinna, och för att få definiera mig som den jag vill vara.

Priset delas ut den 4 februari av Sällskapet Moas vänner i samarbete med och på ABF Stockholm. Medverkar gör även Moa-sällskapets ordförande Ebba Witt-Brattström och ABF:s förbundssekreterare Monica Widman-Lundmark.