Konjunkturrådet hos Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, kom i veckan med sina råd till regeringen. De är en blandning av insikt och tyckande, där slutsatsen att unga har svårt att komma in på arbetsmarknaden vilar på lite väl bräcklig grund.

Ungdomsarbetslösheten har sjunkit kraftigt och den följer också ett klart mönster som ofta negligeras, nämligen att den är kortvarig. Att ta tillfälligt arbetslösa ungdomarna som intäkt för att förorda ökad lönespridning och fler enkla jobb leder därför helt fel.

Hellre då riktade insatser och personligt stöd till de ungdomar som riskerar att fastna i arbetslöshet.

Inte heller runt äldre arbetslösa är konjunkturrådets resonemang komplett. Visst är förslaget bra om korta intensiva insatser för äldre som just blivit arbetslösa och visst måste mer göras för att långtidsarbetslösa äldre.

Men någonstans skulle man velat se en bredare förståelse för arbetsmarknadens funktionssätt. En äldre arbetare har svårt att få nytt jobb, en yngre arbetare har betydligt lättare. Det är grundbulten i turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd, las.

Ett minst lika bra råd till Stefan Löfven för att värna den äldre arbetskraften är alltså att stå emot de ständiga borgerliga propåerna om att försämra anställningsskyddet.