Jenny Wrangborg. Foto: Karin Grip

Poeten Jenny Wrangborg får Handels kulturstipendium på 30 000 kronor för sina skildringar av arbetslivets och arbetarklassens villkor och det fackliga engagemanget i vardagen.

”Hon ger röst åt de som finns men inte alltid syns, de som arbetar men inte erkänns”, skriver Handels i ett pressmeddelande.

– Det känns superkul att få Handels kulturstipendium! Det finaste en arbetarpoet kan få är utmärkelser från våra fackförbund. Förutom äran så ger det mig också mer tid att ägna åt skrivandet. Just nu jobbar jag inom både Handels och HRFs avtalsområden och min förhoppning är att mitt nästa skrivprojekt kan visa fler inom våra yrken hur mycket vi har gemensamt när det kommer till till exempel kampen för trygga anställningar och bättre arbetsmiljö, säger Jenny Wrangborg i pressmeddelandet.

Handels kulturstipendium tilldelas även Kajsa Nordin, Eivor Schultz och Pamela Flores för deras bidrag till Runös Vintersalong och deras arbete med att tillgängliggöra sina konstverk för andra medlemmar i LO-förbund. Stipendiet uppgår till en summa av 3 000 kr var.