Många svar ges och nya frågor ställs efter läsningen av den faktatunga genomgången av svensk vapen-industri. Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor på Svenska freds, som skrivit Den svenska vapenexporten, har åstadkommit en initierad och pedagogiskt upplagd bok, som ger en historisk bakgrund och nulägesbeskrivning av Sveriges position inom vapenhandeln.

Sverige är en av 58 stater som exporterar vapen och världens tolfte största exportör av större vapensystem 2011–2015. USA och Ryssland står för mer än hälften av all export.

Tack vare gedigen research och trots det torra innehållet och upplägget blir man intresserad av ämnet. Kapitel som ”Vem gör vad i vapenhandeln?”, ”Lagen och regelverket: en kompromiss” och ”Jobbfrågan: offset andra paketlösningar” innehåller bakgrundshistorik, begreppsförklaringar och argument som förs för och emot vapenhandeln.

Sverigekartan med utsatta orter där vapenindustrin finns och den illustrerade vapenkatalogen, med listor på pris och köpare, gör ämnet konkret.

Vapenindustrin beskrivs som en av de mest korrupta branscherna i världen, efter byggsektorn och olje- och gasindustrin – den står för 40 procent av all korruption i globala transaktioner.

Moralen ställs på sin spets när Sverige säljer vapen till odemokratiska länder eller länder med inomstatliga väpnade konflikter.

Linda Åkerströms hållning till vapenexport är kritisk, men hon lyckas förmedla en saklig framställning av Sveriges hållning och ställning i vapenindustrin. I slutändan handlar det om prioriteringar, pengar eller moral.

Facklitteratur

Svensk-vapenexport1

Den svenska vapenexporten 

Linda Åkerström

Leopard förlag