Konflikten mellan GS och Skogsstyrelsen är speciell. Parterna är helt överens om vilka pensionsvillkor och försäkringar man ska ha om man utför skogsarbete hos Skogsstyrelsen, där man kan bli anvisad jobb av Arbetsförmedlingen. Det är pensionsavtalet och försäkringslösningarna för statligt anställda som gäller. Men frågan är om detta uttryckligen ska stå i kollektivavtalet.

– Det måste det göra, annars är det omöjligt för oss att företräda medlemmarna om det blir konflikt kring deras pension eller försäkringsersättning, säger Madelene Engman, avtalssekreterare i GS.

Skogsstyrelsen tycker annorlunda. Som statlig myndighet följer Skogsstyrelsen statens kollektivavtal med Seko. Att ha avtal med två fack om arbetarnas villkor, Seko och GS, blir problematiskt, säger Thommy Bäckström, ställföreträdande HR-chef på Skogsstyrelsen, till tidningen Dagens Arbete.

– Vi begär inte att bli avtalspart och förhandla om själva pensions- och försäkringsvillkoren, invänder Madelene Engman. Men det är GS som ska reglera skogligt arbete. Det håller vi på.

Problemet, som GS ser det, är att Arbetsgivarverket (arbetsgivarorganisationen för statliga myndigheter) inte låter Skogsstyrelsen teckna avtal om pensioner och försäkringar för statligt anställda. Därför har GS talat direkt med Arbetsgivarverket under måndagen, men det har inte förändrat läget.

Fram till 2014 innehöll avtalen mellan GS och Skogsstyrelsen en reglering av vilka pensioner och försäkringar som gäller. GS har varslat om konflikt från och med onsdag för att återställa den ordningen.

Vad gäller personal som anvisas skogsarbete av Arbetsförmedlingen gäller varslet blockad mot nyanställningar. För den som har vanliga anställningar hos Skogsstyrelsen, omkring 30 personer, gäller varslet strejk.

I dag utför 600 – 700 personer skogsarbete hos Skogsstyrelsen efter att ha blivit anvisade jobb av Arbetsförmedlingen. Skogsstyrelsen har dock plats för upp till 1 000.