LÄS OCKSÅ ”Arbetsgivaren kräver nollavtal”

Jan-Olov Carlsson är klubbordförande på Volvo lastvagnar i Umeå, och sitter också med i IF Metalls avtalsråd. Han är ändå inte särskilt imponerad över de krav hans förbund i dag fört fram till Teknikföretagen inför kommande avtalsförhandlingar.

– Det saknas ju egentligen krav gällande inflytande och maktfrågor, om arbetssituation och värdiga jobb. På arbetsplatserna har vi sett en förändring till det sämre när det gäller frågor om inflytande och delaktighet, säger han.

LÄS OCKSÅ ”Lite mer än 2,2 procent” – Arbetets podd Lönekampen

Han skulle bland annat vilja se begränsning av monotona och enformiga jobb samt mindre rätt för arbetsgivaren att beordra övertid. IF Metall kräver förvisso att det maximala antalet övertidstimmar per år sänks från 150 till 100, medan arbetsgivarna vill se en höjning till 200. Jan-Olov Carlsson menar att de som jobbar så mycket övertid ofta inte har något emot det, han vill se ett annat angreppssätt som ökar möjligheten att säga nej även vid färre timmar.

– I dag är beordringsrätten på övertid väldigt stark, säger han.

Vidare kräver IF Metall ökade avsättningar till delpension som innebär möjlighet att gå ner i tid i slutet av arbetslivet. Jan-Olov Carlsson hade hellre sett ett fortsatt fokus på arbetstidsförkortning, han menar att fokus har skiftat från det till pensionsfrågan.

Han är däremot positiv till den låglönesatsning som LO-förbunden går fram med gemensamt, som innebär krav på högre påslag på löner som ligger på under 24 000 kronor i månaden.

LÄS OCKSÅ ”Växla ned till 1,5 procent” – Teknikföretagen om industrifackens krav

– Väldigt bra. Jag kan tycka att det är något för liten satsning, men det är en viktig markering och detta kommer säkert bli avtalsrörelsens stora stötesten, säger Jan-Olov Carlsson.

– Jag hoppas att det kan bli en avtalsrörelse som stärker den fackliga sammanhållningen inom LO, fortsätter han.

Låglönesatsningen skulle innebära att industrin går före och driver på för ett märke som i praktiken kommer mer till glädje för medlemmar i låglöneförbund som Handels och HRF.

Tror du inte det är svårt att motivera dina medlemmar att ta en sådan kamp, som kanske framför allt kommer medlemmar i andra förbund till godo?
– Inte på min arbetsplats. Det finns en facklig ryggrad som man inte ska underskatta. Den bygger på att man tycker att har vi uppnått relativt starka positioner själva så är det vår skyldighet att se till att andra får hjälp av den styrkan.

LÄS OCKSÅ Industrifackens gemensamma krav: 2.8 procent