lemne

Dialogen mellan LO och Svenskt Näringsliv om att göra det enklare för nyanlända att få jobb har brutit samman. Arbetsgivarorganisationen går i dag till hårt angrepp mot sin fackliga motpart.

Redan i somras bestämde sig ledningarna för Svenskt Näringsliv och LO för att sätta sig ned och diskutera möjligheterna att få lågutbildade nyanlända i jobb. Arbetsgivarnas utgångspunkt var ”enkla jobb”. LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson kallade det i stället, enligt DN för ”en enklare väg till jobb”.

Carola Lemne, Svenskt Näringslivs vd, menade då:

-Vi ska förklara vad vi anser behöver göras och LO har sagt sig vara beredda att lyssna.

Svenskt Näringsliv drev, enligt DN, en modell med heltidsjobb som skulle ersättas med 75 procent av lönen och att staten skulle stå för arbetsgivaravgiften.

I dag på förmiddagen meddelade emellertid Svenskt Näringsliv att det inte blir några fortsatta samtal. I ett pressmeddelande går Carola Lemne till hårt angrepp på LO:

-LO-ledningen stänger dörren för effektiva åtgärder som kan bidra till att hjälpa fler nyanlända in på arbetsmarknaden. Det är djupt beklagligt och ett misslyckande för den svenska modellen.

Lemnes version är att LO inte går med på ”de åtgärder som krävs”. Hon menar dessutom att ”tonläget” från LO har blivit ”mer konfrontativt” och hänvisar till debattartikeln i Dagens Nyheter i veckan där LO-ledningen markerade sin uppfattning om att stramare regler för arbetskraftsinvandring behövs.

-LO:s ovilja att sätta allmänintresset före det egna särintresset innebär att arbetsmarknadens parter inte klarar att ta det ansvar vi borde, förklarar Carola Lemne in pressmeddelandet.

I stället, menar hon, blir det nu regerings sak att agera.

I dag på eftermiddagen kommer LO att ge sin syn på saken. Följ Arbetets rapporteringen under lördagen.